INFOLINIA: +48 797 606 112  Centrum Informacji i Konsultacji

Cennik

Origin Academy
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.oroginpolska.com

KURSY OBOWIĄZKOWE

 • OPIEKUN MEDYCZNY & ORIGIN BLUE (390h) 2 700PLN*

KURSY FAKULTATYWNE

 • ORIGIN BLUE (30h) 1 200PLN
 • DŁUGOTRWAŁE UNIERUCHOMIENIA (6h) 180PLNPREVENTION OF LONG-TERM IMMOBILITY COMPLICATIONS
 • PODNOSZENIE I PRZEMIESZCZANIE (6h) 200PLN - LIFTING AND MOVING INDIVIDUALS WITH MOTOR SKILL IMPAIRMENT
 • POMOC W PRZYJMOWANIU LEKÓW (3h) 150PLN - SAFE STORAGE AND ADMINISTRATION OF DRUGS
 • OPIEKA NAD OSOBĄ Z ZABURZONYM WYDALANIEM (12h) 500PLNCARING PERSON WITH IMPAIRED EXRETION
 • OPIEKA NAD OSOBĄ W STANIE WEGETATYWNYM (5h) 250PLNCARING FOR INDIVIDUALS IN A COMA OR VEGETATIVE STATE
 • PIELĘGNACJA OSÓB Z RANAMI PRZEWLEKŁYMI (6h) 350PLN CARING FOR INDIVIDUALS WITH CHRONIC WOUNDS
 • OPIEKA NAD SENIOREM Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (8h) 350PLNSENIOR CARE WITH MENTAL DISORDERS
 • OPIEKA NAD OSOBĄ PO UDARZE MÓZGU (6h) 200PLNCARING FOR POST-STROKE INDIVIDUALS
 • OPIEKA NAD OSOBĄ W STANIE TERMINALNYM (6h) 250PLNPALLIATIVE CARE FOR ERDERLY
 • OPIEKA NAD OSOBĄ Z DEMENCJĄ (12h) 800PLNELDERLY INDIVIDUALS WITH DEMENTIA
 • OPIEKA NAD OSOBĄ Z UTRUDNIONYM KONTAKTEM (6h) 400PLNCARING PERSON WITH DIFFICULT EXPOSURE
 • DIETA SENIORÓW W RÓŻNYM STANIE ZDROWIA (3h) 90PLNHEALTH-RELATED NUTROTION AND FEEDING ISSUES FOR SENIORS
 • DOKUMENTOWANIE OPIEKI (3h) 120PLN - MEDICAL DOCUMENTATION

KURSY JĘZYKOWE

 • JĘZYK ANGIELSKI (48h) 1 900PLN ENGLISH
 • JĘZYK NIEMIECKI (48h) 1 900PLN - GERMAN

DLA SZUKAJĄCYCH PRACY ZA GRANICĄ

 • DOKUMENTOWANIE OPIEKI (4h) 400PLN MEDICAL DOCUMENTATION
 • PRZEPISY PRAWNE (4h) 400PLN - GENERAL EMPLOYMENT AND LAW

* pierwszych 20 kandydatów – 40% zniżki | the first 20 applicants – 40% discount