INFOLINIA: +48 797 606 112  Centrum Informacji i Konsultacji

Certyfikaty

CERTYFIKATY
Origin Academy
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

Absolwenci kształcenia OPIEKUNA MEDYCZNEGO oraz ORIGIN BLUE
Wszyscy słuchacze, którzy ukończą kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego oraz Moduł Origin Blue otrzymają świadectwo ukończenia szkoły oraz Certyfikat ukończenia Modułu Origin Blue. Po otrzymaniu świadectwa przystępują do egzaminu państwowego po zdaniu którego uzyskują;

  • ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY POLCEALNEJ LUB ZAŚWIADCZENIE UKOŃCZENIA KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO wg rozporządzenia MEN
  • DYPLOM POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE)
  • CERTYFIKAT ORIGIN BLUE wystawiony w dwóch językach, polskim i angielskim lub polskim i niemieckim, w zależności od wybranego przez absolwenta kursu językowego

Słuchacze szkoleń specjalistycznych
W przypadku kandydatów którzy ukończyli Modłu Origin Blue istnieje możliwość zaliczenia niektórych szkoleń lub ich części.

  • CERTYFIKAT ORIGIN UKOŃCZENIA SZKOLENIA wystawiony po ukończeniu dowolnego szkolenia
  • CERTYFIKAT ORIGIN SILVER przeznaczony dla osób posiadających certyfikat Origin Blue, wystawiony po odbyciu minimum 27-godzinnego szkolenia fakultatywnego w ramach dowolnie wybranych kursów specjalistycznych, w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • CERTYFIKAT ORIGIN GOLD przeznaczony dla osób posiadających certyfikat Origin Blue, wystawiony po odbyciu minimum 54-godzinnego szkolenia w ramach dowolnie wybranych kursów serii K2, w języku polskim, angielskim i niemieckim
  • CERTYFIKAT ORIGIN PLATINUM przeznaczony dla osób posiadających certyfikat Origin Blue, wystawiony po odbyciu 82-godzinnego szkolenia obejmującego wszystkie kursy specjalistyczne, w języku polskim, angielskim i niemieckim

Dla wszystkich osób spoza społeczności szkolnej, które ukończą szkolenia specjalistyczne wystawiamy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w języku polskim.

Słuchacze specjalistycznych kursów językowych

  • CERTYFIKAT JĘZYKOWY ORIGIN (Origin’s Certificate of Professional Proficiency in English lub Origin Sprachzertifikat zum Nachweis der Kenntnisse über Fachdeutsch im jeweiligen Fachbereich) potwierdzający rozszerzoną znajomość terminologii z zakresu opieki i pielęgnowania osób chorych i niesamodzielnych oraz umiejętność komunikowania się w wybranym języku (angielskim lub niemieckim) z pacjentem, jego rodziną i personelem medycznym

Słuchacze szkoleń dla poszukujących pracy zagranicą

  • CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA