KURSY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH >> POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW >>

Harmonogram kursów

HARMONOGRAM KSZTAŁCENIA OBOWIĄZKOWEGO
Origin Academy
05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

Zajęcia odbywają się w pracowniach szkoleniowych Origin Academy w Konstaninie Jeziornie k/Warszawy oraz w szkołach afiliowanych.

OPIEKUN MEDYCZNY
ZAJĘCIA TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE
Czas trwania kształcenia – Zajęcia rozpoczną się w lutym 2015, a zakończą w grudniu 2015. Rekrutacja rozpocznie się po 26 stycznia 2015. Dokładne daty rozmowy kwalifikacyjnej zostaną podane w późniejszym terminie – zakładka TERMINY KURSÓW

Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w blokach 4-godzinnych.

Dzień:

  • Sobota – Niedziela

Rozkład zajęć:

  • I blok – 9:00-13:00
  • przerwa – 13:00-14:00
  • II blok – 14:00-18:00

PRAKTYKA ZAWODOWA
Czas trwania praktyki zawodowej: 160 godz. (I semestr – 80 godz. | II semestr – 80 godz.)
Miejsce: Praktyki będą odbywać się w wiodących ośrodkach w Warszawie, Konstancinie, Opolu i Olsztynie.

MODUŁ ORIGIN BLUE
Czas trwania kursu: 30 godz.
Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w szkole.
Szczegółowy rozkład zajęć podany zostanie w późniejszym terminie.
Terminy zajęć w Module Origin Blue – patrz zakładka TERMINY KURSÓW

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Czas trwania szkolenia: zależny od szkolenia – patrz Wykaz Kursów
Zajęcia prowadzone w trybie weekendowym w szkole.
Terminy oferowanych aktualnie szkoleń fakultatywnych – patrz zakładka TERMINY KURSÓW FAKULTATYWNYCH