Przychodnia

PRZYCHODNIA
We wrześniu 2018 roku, w CENTRUM ORIGIN w Otwocku, otwarta zostanie ogólnodostępna, specjalistyczna przychodnia geriatryczna, neurologiczna i demencyjna.

PORADNIA DEMENCYJNA  
We wrześniu 2018 roku, w CENTRUM ORIGIN w Otwocku, otwarta zostanie Poradnia Demencyjna.  

CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI
Do momentu otwarcia poradni demencyjnej, w siedzibie ORIGIN Polska w Warszawie, ul. Hajoty 49, działa Centrum Informacji i Konsultacji, które zaprasza seniorów oraz rodziny i opiekunów osób dotkniętych demencją, w tym chorobą Alzheimera, do korzystania z oferty obejmującej konsultacje, wykłady i grupy wsparcia.   

CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI OFERUJE


KONSULTACJE

W ramach konsultacji:

 • Dowiedz się jak właściwie opiekować się osobą dotkniętą chorobą neurodegeneracyjną mózgu.
 • Zyskaj skuteczną pomoc specjalistów, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby.
 • Dowiedz się jak zabezpieczyć chorego i bliskich od strony prawnej.
  Konsultacja dotyczy prawnych skutków braku świadomości, ubezwłasnowolnienia, dokonywania czynności prawnych, zawierania umów, relacji rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dziedziczenia, rozporządzania nieruchomością, uprawnień konsumenckich. We współpracy z analitykiem finansowym udzielona może być również porada dotycząca zorganizowania finansowania opieki.
 • Konsultacja pielęgniarska może odbywać się w środowisku domowym osoby chorej.
 • Konsultacje są odpłatne.

 

WYKŁADY

Podczas wykładów i szkoleń omawiane są zagadnienia dotyczące:

 • Procesu starzenia w kontekście niepokojącego trendu demograficznego.
 • Architektury terapeutycznej oraz przystosowania przestrzeni życiowej do potrzeb osób starszych/chorych.
 • Problemów zdrowotnych XXI w.
 • Profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki upadkowej.
 • Właściwej pielęgnacji osoby starszej i chorej.
 • Żywienia osób starszych i chorych w celu stosowania prawidłowej, zbilansowanej diety.

Osoby poszukujące rzetelnych informacji zapraszamy do korzystania z wiedzy współpracujących z nami specjalistów.

 

GRUPY WSPARCIA

Jeśli sprawujecie Państwo opiekę nad osobą dotkniętą demencją, w tym chorobą Alzheimera i czujecie, że to wyzwanie przerasta Wasze siły, że życie przestaje należeć do Was, a empatię i wyrozumiałość zaczynają zastępować uczucia zniecierpliwienia i złości do osoby chorej, skorzystajcie z naszej pomocy.

 • W trakcie spotkań można zapoznać się ze stworzoną przez Naomi Feil metodą terapii, znaną w Polsce jako walidacja gerontologiczna. Wskazuje ona jak wejść w świat osoby chorej, jak towarzyszyć i pomagać jej w codziennym zmaganiu się z chorobą.
 • Spotkania są bezpłatne i odbywają się raz w miesiącu w godz. 17.00-18.30.
 • Konkretne terminy podane zostaną zainteresowanym w trakcie zapisów.

 

PRZYCHODNIA - KONSULTACJI UDZIELAJĄ

 

Psycholog, neuropsycholog

Konsultacja jest niezwykle pomocna dla osób opiekujących się chorymi. Specjalista zdiagnozuje u bliskiej Tobie osoby nawet wczesne oznaki otępienia, co będzie punktem wyjścia do szukania rozwiązań poprawiających komunikację z chorym i ułatwiających sprawowanie nad nim opieki.

Psychiatra

Konsultacja obejmuje rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby na podstawie występujących stanów psychicznych, zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Psychiatra wskaże drogi postępowania w celu złagodzenia zaburzeń osobowości, zaburzeń postrzegania rzeczywistości, zaburzeń rytmu dobowego, zaburzeń lękowych, stanów agresji.

Pielęgniarka

Konsultacja dotyczy metod 
pielęgnowania osoby niesamodzielnej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości skompensowania utraconej sprawności w zakresie samoobsługi oraz możliwości komunikowania się
 z osobą dotkniętą demencją.

Neurolog

Konsultacja obejmuje ustalenie przyczyn zaburzeń pamięci oraz rzeczywistego stanu chorobowego. Neurolog zaleci postępowanie poprawiające funkcje poznawcze oraz łagodzące skutki problemów neurologicznych.

Geriatra

Przeprowadzi całościową ocenę geriatryczną określającą stan zdrowia i poziom funkcjonowania oraz zaleci postępowanie mające na celu optymalizację leczenia.

Dietetyk

Porada koncentruje się na dobraniu odpowiedniej diety, mającej pozytywny wpływ na stan zdrowia i codzienne funkcjonowanie osoby dotkniętej demencją.

Badania Laboratoryjne

Oferujemy bardzo szeroki wybór badań laboratoryjnych, dostępnych również bez skierowania od lekarza.  
Pobieramy krew w bezpiecznym systemie zamkniętym. 
Wyniki badań podstawowych w tym samym dniu.  
Dostęp do wyników on-line.