INFOLINIA: +48 797 606 112  Centrum Informacji i Konsultacji

Program kształcenia

 

PROGRAM SZKOLENIA
Origin Academy
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

Zawód opiekuna medycznego należy do coraz bardziej poszukiwanych, tak w Polsce jak i w Europie.
Wzrasta nie tylko liczba ofert na rynku pracy, ale również uposażenie.
Program kształcenia Opiekunów Medycznych oferowany przez Origin Academy

 • Program powstał na bazie wieloletniego doświadczenia kanadyjskiej firmy Origin, przy ścisłej współpracy z dr Elżbietą Szwałkiewicz, prekursorem kształcenia w zawodzie opiekuna medycznego w Polsce.
 • Program trwa 9 miesięcy i przygotowuje kandydatów do świadczenia szerokiej gamy usług w sektorze opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i chorymi, kładąc nacisk na profesjonalny rozwój studenta w dziedzinach takich jak opieka osobista, czynności życiowe, komunikacja, żywienie, działania medyczne i terapeutyczne, bezpieczeństwo osób starszych i opieka nad nimi, obsługa sprzętu.
 • Unikalny, intensywny i wszechstronny program nauczania łączy umiejętności techniczne z nowoczesnym, holistycznym podejściem do kwestii opieki geriatrycznej oraz opieki nad osobami chorymi i wymagającymi szczególnej troski. Obejmuje zajęcia dydaktyczne, praktyczne oraz praktykę zawodową.
 • Zajęcia odbywają się pod nadzorem wykwalifikowanych instruktorów w salach, pracowniach oraz w wybranych obiektach opieki, zgodnie z wymogami Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, normami Unii Europejskiej, standardami opieki geriatrycznej wypracowanymi przez firmę Origin oraz sprawdzonymi i powszechnie stosowanymi w sektorze opieki medycznej procedurami.
 • Program kształcenia opiekunów medycznych, oferowany przez Origin Academy poprzez afiliowaną z nami szkołę Opiekunów Medycznych w Olsztynie, istotnie wykracza poza podstawę programową kształcenia, stanowiącego bazę przygotowania kandydatów do państwowego egzaminu zawodowego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego. Jest to egzamin nadzorowany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Edukacji Narodowej.
 • Słuchacze Origin Academy mogą przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego po uzyskaniu świadectwa ukończenia programu kształcenia Origin, warunkowanego uczestnictwem we wszystkich zajęciach przewidzianych naszym programem nauczania.
 • Pozytywny wynik państwowego egzaminu zawodowego umożliwia otrzymanie uznawanego na terenie Unii Europejskiej dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego.

Formy kształcenia oferowane przez Origin Academy obejmują:

 • Kształcenie w zawodzie opiekun medyczny (532102) w/g programu MEN
 • Moduł Origin Blue- obejmujący kursy dotyczące metod aktywizującego wspierania seniorów i prawidłowego postrzegania procesu starzenia się. Jest to unikatowa wiedza z zakresu opieki nad seniorem wg. modelu kanadyjskiego. Moduł obowiązkowy.
 • Kursy fakultatywne – ogólnodostępne. W tym:
 1. Rozszerzone kursy specjalistyczne opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej opieki.
 2. Dodatkowe, rozszerzone kursy języka angielskiego i niemieckiego, kładące szczególny nacisk na terminologię związaną z wykonywaniem czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz poprawnym komunikowaniem się z pacjentami, ich rodzinami oraz personelem medycznym. Kursy kończą się egzaminem, którego zaliczenie uprawnia do otrzymania Certyfikatu językowego Origin Academy, potwierdzającego znajomość języka obcego w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu.
 3. Szkolenia dla poszukujących pracy za granicą.
 • Firmom zainteresowanym podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników oferujemy szkolenia w naszych lub zaproponowanych przez nie lokalizacjach.
 • Szczegółowy wykaz kursów ich harmonogram oraz ceny znajdują się na oddzielnych arkuszach, pod odpowiednimi zakładkami.

Oferta pracy dla absolwentów Origin Academy

 • Najlepsi studenci otrzymają ofertę pracy w planowanych przez firmę Origin nowoczesnych domach opieki w Polsce.
 • Absolwenci naszej szkoły znajdą zatrudnienie w domach prywatnych oraz placówkach oferujących wyspecjalizowaną opieką geriatryczną i pielęgniarską na terenie Polski oraz Unii Europejskiej w szpitalach, klinikach, ośrodkach rehabilitacji, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, ośrodkach opieki zdrowotnej oraz jako indywidualni opiekunowie w domach prywatnych.
 • Nawiązaliśmy współpracę z placówkami opiekuńczo-leczniczymi zainteresowanymi zatrudnieniem naszych absolwentów w innych krajach Europy.

Asysta i pomoc prawna w poszukiwaniu zatrudnienia przez absolwentów Origin Academy

 • Biuro Karier przy Origin Academy of Poland, współpracujące z polskimi i zagranicznymi pracodawcami, oferuje naszym absolwentom asystę w procesie poszukiwania zatrudnienia.
 • Asystujemy także w procesie nostryfikacji dyplomu Origin Academy w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Promowanie absolwentów Origin Academy na rynku usług opieki długoterminowej

 • Stanowimy unikalny na rynku pracy podmiot, specjalizujący się w promocji profesjonalistów świadczących usługi w zakresie opieki długoterminowej.
 • Prowadzimy bazę danych naszych absolwentów.
 • Zawarte w niej opinie wystawiane przez pracodawców i usługobiorców, wsparte certyfikatami uzyskanymi poprzez Origin Academy of Poland, stanowią przepustkę do najatrakcyjniejszych zawodowo i finansowo ofert pracy.

Stowarzyszenie absolwentów Origin Academy of Poland

 • Planujemy objęcie patronatu nad stowarzyszeniem absolwentów Origin Academy of Poland, mającym na celu promowanie i wspieranie pozycji rynkowej jego członków.