KURSY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH >> POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW >>

Terminy kursów fakultatywnych

TERMINY SZKOLEŃ FAKULTATYWNYCH
Origin Academy
05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

W chwili obecnej oferujemy następujące kursy fakultatywne:

 • Długotrwłe unieruchomienia
 • Podnoszenie i przemieszczanie
 • Pomoc w przyjmowaniu leków
 • Opieka nad osobą z zaburzonym wydalaniem
 • Opieka nad osoba w stanie wegetatywnym lub śpiączce
 • Pielęgnacja osób z ranami przewlekłymi
 • Opieka nad seniorem z zaburzeniami psychicznymi
 • Opieka nad osobą po udarze mózgu
 • Opieka nad osobą w stanie terminalnym
 • Opieka nad osobą z demencją
 • Opieka nad osobą z utrudnionym kontaktem
 • Dieta seniorów w różnym stanie zdrowia
 • Dokumentowanie opieki

ponadto:

 • Język angielski
 • Język niemiecki
 • Szkolenia dla szukających pracy za granicą / Dokumentowanie opieki
 • Szkolenia dla szukających pracy za granicą / Przepisy prawne

** terminy szkoleń mogą ulec zmianie jeśli nie będzie odpowiedniej ilości chętnych
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Rezerwujemy sobie możliwość wcześniejszego zakończenia naboru kandydatów na poszczególne szkolenia, jeśli zbierzemy odpowiednią ilość słuchaczy. Termin ten, podobnie jak termin rozpoczęcia szkolenia moze ulec zmianie, jeśli nie będzie wystarczającej ilości chętnych.

 • Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zakładka FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – KURSY FAKULTATYWNE ) pismem drukowanym i przesłanie go:
 1. mailem na na adres originacademy@originpolska.com, lub
 2. pocztą na adres Origin Academy, 05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17
 • Po potwierdzeniu zgłoszenia przez sekretariat, prosimy o wpłatę wymaganej należności za szkolenie(a) na konto: Origin Polska sp. z o.o., ul. Solariego 1, 02-070 Warszawa nr konta: 57 1050 1012 1000 0090 3027 2778 z podaniem nazwy szkolenia jakiego przelew dotyczy.
 • A następnie przesłanie potwierdzenia przelewu:
 1. mailem na na adres originacademy@originpolska.com, lub
 2. pocztą na adres Origin Academy, 05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17
 • W przypadku zgłoszeń zbiorowych prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły w celu umówienia wizyty w szkole i podpisania umów.