KURSY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH >> POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW >>

Terminy kursów Opiekun Medyczny i Origin Blue

TERMINY KURSÓW OPIEKUN MEDYCZNY I ORIGIN BLUE
Origin Academy
01-821 Warszawa, ul. Hajoty 49
e-mail: originacademy@originpolska.com | www.originpolska.com

 

Szkolenie w ramach OPIEKUNA MEDYCZNEGO ORAZ MODUŁU ORIGIN BLUE rozpocznie się w lutym 2015, a zakończy w grudniu 2015. Nabór na kształcenie w zawodzie opiekuna medycznego rozpocznie się 26 stycznia 2015 r.

Formy kształcenia:

 • Kształcenie w zawodzie Opiekun Medyczny w programie MEN – (kształcenie od lutego 2015, rekrutacja od 26 stycznia 2015)
 • Kształcenie Origin Blue – (kształcenie/rekrutacja – data będzie podana w późniejszym terminie)

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń oraz pozytywny wynik rozmowy rekrutacyjnej. Zastrzegamy możliwość wcześniejszego zakończenia naboru kandydatów, jeśli zbierzemy odpowiednią ilość słuchaczy. Termin ten, podobnie jak termin rozpoczęcia kształcenia mogą ulec zmianie jeśli nie będzie odpowiedniej ilości chętnych.

 • Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zakładka- FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KURSY) pismem drukowanym i przesłanie go:
 1. mailem na na adres originacademy@originpolska.com lub,
 2. pocztą na adres Origin Academy, 05-510 Konstancin Jeziorna k/Warszawy, ul. Leśna 15-17, lub
 3. wciśnij przycisk „zapisz się on-line” wypełnij formularz kontaktowy i wybierz miejsce kształcenia
 • Po potwierdzeniu zgłoszenia przez sekretariat, prosimy o wpłatę wymaganej należności za kurs(y) na konto:

Origin Polska sp. z o.o., ul. Solariego 1, 02-070 Warszawa nr konta: 57 1050 1012 1000 0090 3027 2778 z podaniem numeru kursu jakiego przelew dotyczy

 • A następnie przesłanie potwierdzenia przelewu:
 1. mailem na na adres originacademy@originpolska.com, lub
 2. pocztą na adres Origin Academy, 05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Leśna 15-17
 • Po pozytywnie ukończonej rozmowie kwalifikacyjnej prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły w celu podpisania umów.
 • W przypadku zgłoszeń zbiorowych prosimy o skontaktowanie się z sekretariatem szkoły w celu umówienia wizyty w szkole i podpisania umów.