C-EYE – Komunikacja wzrokiem terapią dla pacjentów wybudzonych ze śpiączki

W przypadku osób z problemami komunikowania się, również w wyniku schorzeń neurologicznych, coraz większą popularnością i uznaniem wśród lekarzy i neuropsychologów, neurologopedów, terapeutów zajęciowych cieszy się innowacyjne urządzenie C-Eye.

C-EYE - Komunikacja Wzorkiem rehabilitacja

C-Eye pozwala na ocenę poziomu świadomości, funkcji poznawczych i emocji oraz prowadzenie neurorehabilitacji, a niekiedy także na nawiązanie komunikacji pacjenta z otoczeniem za pomocą technologii śledzenia wzroku.
Moduł neurorehabilitacji stymuluje funkcje językowe, postrzeganie przestrzeni, pamięć i procesy myślowe.
Moduł komunikacji stymuluje wzrok, wspomagając jednocześnie codzienne funkcjonowanie, dzięki zastosowaniu wirtualnej klawiatury umożliwiającej pisanie za pomocą wzroku i zapisywanie przekazywanych treści. System C-Eye automatycznie gromadzi dane ze wszystkich sesji pacjenta, przedstawia je w postaci zestawień i raportów porównawczych co pozwala śledzić postępy pacjenta w czasie terapii.

Urządzenie jest z powodzeniem wykorzystywane w terapii osób z porażeniem czterokończynowym,  zespołem zamknięcia, porażeniem i afonią powstałych wskutek różnego rodzaju uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. Praca z C- Eye wymaga zachowanych ruchów gałek ocznych, fiksacji wzroku oraz ruchów sakkadowych. Te ostatnie, w przypadku osłabienia, mogą ulec poprawie w trakcie treningu za pomocą C-Eye.
System umożliwia terapię funkcji poznawczych-pamięciowych, wzrokowo-przestrzennych, wykonawczych czy językowych, a także, dzięki modułowi komunikacji, pozwala choremu na toczenie dialogów z najbliższymi czy najprostsze wyrażanie własnych potrzeb.
Terapia z wykorzystaniem systemu C-Eye jest zwykle długotrwała i wymaga systematyczności. Wynika to z niedyrektywnego sposobu prowadzenia spotkań. Chory sam decyduje o momencie, kiedy podejmie współpracę z urządzeniem. Przed rozpoczęciem pracy z C-Eye niezmiernie istotne jest nawiązanie pozytywnej relacji między chorym a terapeutą. Dopiero wówczas terapeuta podejmuje decyzję o podjęciu próby pracy z systemem. Początkowe sesje terapeutyczne polegają na zapoznaniu się chorego z samym urządzeniem, bez narzucania żadnych zadań czy diagnozy. Dopiero po tym etapie rozpoczyna się efektywna neurorehabilitacja.

Centum Opieki Origin Otwock i Centrum Origin Kraków terapia z zastosowaniem C-Eye prowadzona jest dla pacjentów w systemie stacjonarnym oraz jako zabieg ambulatoryjny.

ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska