Olimpiada Seniora w Centrum Origin Otwock

Aktywność ruchowa, dostosowana do możliwości seniorów bardzo dobrze wpływa na poprawę samopoczucia oraz stanu fizycznego. Rywalizacja „na wesoło” jest doskonałą formą terapii zajęciowej, dlatego co rok w Centrum Origin Otwock organizowana jest Olimpiada Seniora.

Leczenie ran metodą podciśnieniową

Innowacyjna rehabilitacja i opieka senioralna Origin

Opieka wytchnieniowa to profesjonalna, krótkoterminowa opieka dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci, niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo lub psychicznie oraz osób obłożnie chorych) wymagających całodobowej opieki oraz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na czas nieobecności swoich opiekunów.

Opieka wytchnieniowa w Centrum ORIGIN Otwock

Innowacyjna rehabilitacja i opieka senioralna Origin

Opieka wytchnieniowa to profesjonalna, krótkoterminowa opieka dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci, niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo lub psychicznie oraz osób obłożnie chorych) wymagających całodobowej opieki oraz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na czas nieobecności swoich opiekunów.

Program ORIGIN MemoryCare – Aktywne funkcjonowanie w grupie

Program ORIGIN MemoryCare - Aktywne funkcjonowanie w grupie

Kompleksowy program ORIGIN MemoryCare ma na celu przejęcie opieki od opiekunów domowych. Profesjonalne podejście do pacjenta pozwala na spowolnienie postępowania choroby i zapewnienie osobie chorej dobrego samopoczucia. W większości przypadków sprzyja ono ograniczeniu trudnych zachowań, takich jak: podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamianę dnia z nocą czy agresja.

Diagnostyka demencji w Centrum ORIGIN Otwock

Diagnostyka demencji w Centrum ORIGIN Otwock

Choroba Alzheimera postępuje w okresie wielu lat i nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności zarówno psychicznej jak i fizycznej.
W Centrum Origin Otwock, w ramach Origin MemoryCare oferujemy 7-dniowy, stacjonarny program diagnostyki demencji, w tym choroby Alzheimera, metodą funkcjonalną.

Diagnostyka, opieka i terapia w demencji i chorobie alzheimera

Praktyczne porady dla opiekunów osób z otępieniem

Celem opieki i terapii w ramach programu MemoryCare jest spowolnienie postępowania choroby, przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjentów jak najlepszego samopoczucia. Na utrzymanie właściwego stanu emocjonalnego pacjenta wpływ ma ograniczenie trudnych zachowań, takich jak podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamiana dnia z nocą, agresja.