Szarpanie strun

Przyczyn zaburzeń głosu jest wiele. Przewlekły stres powodujący wzmożone napięcie w krtani, niewłaściwa emisja głosu, np. nadwyrężanie strun głosowych w hałasie, brak podparcia oddechowego, zaburzona koordynacja oddechowo – fonacyjna

Cierpisz na powikłania po COVID-19? Ruszył program Origin!

powikłania po covid-19

Od wybuchu pandemii w Wuhan minęło już 11 miesięcy. W Europie i w Polsce trwa druga fala zachorowań na COVID-19 – podstępną, wieloobjawową chorobę, z dolegliwościami oddziałującymi na wszystkie układy narządów organizmu ludzkiego, często o bardzo ciężkim przebiegu, wymagającym hospitalizacji.

Robot rehabilitacyjny ReoAmbulator – cel to stanąć na nogach!

reedukacja chodu, ReoAmbulator w entrum Origin

ReoAmbulator jest innowacyjnym robotem do terapii chodu. Reedukacja chodu z jego wykorzasteniem łączy trening na bieżni w odciążeniu z zaawansowaną robotyką. Umożliwia i przyspiesza przywracanie umiejętności chodu oraz utrzymywanie równowagi, a także koordynację, w przypadkach pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń neurologicznych i urazów ortopedycznych.

Neurorehabilitacja stacjonarna

rehabiltacja robotyczna neurologiczna i ortopedyczna Origin - robot ReoAmbulator

Nowoczesna neurorehabilitacja stacjonarna – po udarze, urazie lub operacji mózgu oparta jest o uznane na świecie metody z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń robotycznych. Niedowład kończyn, będący częstym następstwem uszkodzenia mózgu wymaga specjalistycznej i długotrwałej rehabilitacji, cyklicznych i powtarzalnych ćwiczeń według indywidualnego programu opracowanego przez doświadczonego fizjoterapeutę.

Rehabilitacja manualna

Rehabilitacja manualna

Rehabilitacja manualna jest nieodzownym elementem rekonwalescencji. Oferta Origin spełnia najwyższe standardy w zakresie rehabilitacji w schorzeniach narządu ruchu zarówno o charakterze przewlekłym i przeciążeniowym, jak i w stanach pooperacyjnych i pourazowych. Wykwalifikowany zespół terapeutów Origin dysponuje najwyższym poziomem wiedzy oraz umiejętnościami popartymi certyfikatami.

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna

Kompleksowa rehabilitacja neurologiczna – po udarze, urazie lub operacji mózgu lub daje realną szansę na powrót do samodzielności. W ciężkich przypadkach uszkodzenia mózgu objawiają się zazwyczaj niedowładem kończyn, utratą zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaburzeniami widzenia i czucia.