Pierwsi pacjenci w Centrum ORIGIN Otwock

Pierwsi pacjenci w Centrum rehabilitacji Origin Otwock

W lutym 2019 otwarty został pierwszy, modelowy obiekt firmy Origin Polska – Centrum Origin Otwock – centrum rehabilitacji neurologicznej i pierwszy w Polsce, prywatny, specjalistyczny ośrodek opieki i rewalidacji w demencji, w tym w chorobie Alzheimera.