Cierpisz na powikłania po COVID-19? Ruszył program Origin!

Powikłania po COVID-19 stają się częstym tematem doniesień z różnych części świata. Od wybuchu pandemii w Wuhan minęło już 11 miesięcy. W Europie i w Polsce trwa druga fala zachorowań na COVID-19 – podstępną, wieloobjawową chorobę, z dolegliwościami oddziałującymi na wszystkie układy narządów organizmu ludzkiego, często o bardzo ciężkim przebiegu, wymagającym hospitalizacji.
Osoby hospitalizowane w tzw. ostrej fazie choroby stanowią jedną grupę pacjentów. Coraz częściej jednak pojawiają się niepokojące wieści o osobach, które przeszły chorobę stosunkowo lekko, często bezobjawowo, w domowej izolacji, ale po jakimś czasie zaczynają uskarżać się na dolegliwości uniemożliwiające powrót do normalnego, codziennego funkcjonowania.

powikłania po covid-19

Co to jest po-ostry zespół COVID?

Ze wstępnych danych naukowych wynika, że problem ten dotyczy około 10% pacjentów, w przeważającej mierze osób stosunkowo młodych – miedzy 20-50 rokiem życia, i co zadziwiające, w większości wcześniej zupełnie zdrowych, bez współistniejących chorób takich jak cukrzyca, nadciśnienie czy astma. Dominują wśród nich kobiety, mimo że wśród pacjentów leczonych w szpitalu nieco większy procent stanowią mężczyźni. W początkowym okresie pandemii, osoby zgłaszające różne tajemnicze dolegliwości, nie znajdujące potwierdzenia w wynikach badań, podejrzewano o symulowanie objawów. Jednak w obliczu rosnącej skali takich przypadków, zaczęły pojawiać się opinie fachowców sugerujące, że mogą to być pochorobowe powikłania, określane obecnie jako „poostry zespół COVID” albo „długodystansowy COVID”.

W ośrodku badawczym w Nowym Jorku zbierane są nie tylko dane o wyniszczających i długotrwałych powikłaniach, ale skanowane są mózgi, płuca i serca pacjentów w poszukiwaniu szkód, jakie mógł wyrządzić wirus. Aż u 85% pacjentów nie wykrywa się wyraźnej przyczyny zgłaszanych objawów, co prowadzi do teorii, że ich przyczyną może być układ immunologiczny, który po zwalczeniu infekcji wirusa nie przestaje siać spustoszenia w organizmie. 

W Polsce powstał pierwszy regionalny program oceny późnych powikłań, który miesięcznie rozpatruje 50-70 przypadków. Skala problemu rośnie z dnia na dzień wraz z liczbą nowych zachorowań. Regeneracja po przebyciu choroby COVID-19 i pełny powrót do zdrowia w wielu przypadkach nie jest kwestią dni czy tygodni, ale miesięcy – może on trwać 3-4 miesiące, a nawet dłużej. 

Jakie są najczęstsze powikłania po COVID-19?

Spośród osób, które były hospitalizowane podczas ostrej fazy COVID-19, wielu ozdrowieńców, przez kilka tygodni po wyjściu ze szpitala, wciąż cierpi na różnorodne dolegliwości. Niezależnie od wieku, po 6 a nawet 12 tygodniach wciąż zmagają się z dusznościami i osłabieniem z powodu patologicznych zmian w płucach i uszkodzenia serca. Duszność będąca skutkiem niewydolności oddechowej zwykle prowadzi do obniżenia wydolności wysiłkowej pacjenta, a zdarza się również, że w konsekwencji do unieruchomienia.  Nierzadko dochodzi do upośledzenia funkcji mięśni będącego skutkiem unieruchomienia podczas podłączenia do respiratora. Często stwierdzany jest stres pourazowy po intubacji. Wśród zgłaszanych problemów na pierwszym miejscu wymieniane jest chroniczne, niezwykle intensywne, wręcz powalające z nóg osłabienie. Bardzo często pojawiają się bóle w klatce piersiowej, duszności, kaszel, bóle mięśniowe, bóle i zawroty głowy, bOle stawów, przyspieszone tętno, zaburzenia pamięci, zaburzenia węchu i smaku. Wśród innych niepokojących dolegliwości zaobserwowano także lęki, depresję, obrzęki, drżenie i mrowienie dłoni, niewyraźne/podwójne widzenie itp. Spośród objawów klinicznych, u części pacjentów pojawia się nadciśnienie, niewydolność serca. zdarzają się też przypadki zapalenia mięśnia sercowego oraz powikłania zakrzepowo-zatorowe.

Rehabilitacja w przypadku późnych powikłań po infekcji SARS-CoV-2

W przypadku powikłań w postaci duszności, oprócz opieki lekarza POZ wskazana jest także opieka pulmonologa. Po rozpoznaniu aktualnego stanu pacjenta na podstawie badań diagnostycznych, lekarz może zalecić specjalistyczną rehabilitację.Według ostatnich doniesień medycznych, rehabilitacja oddechowa może być skutecznie wspomagana fizykoterapią – im wcześniej zostanie rozpoczęta, tym szybciej będzie przebiegać rekonwalescencja. 

Spośród dostępnych zabiegów fizykoterapii szczególnie zalecana jest terapia SIS i tlenoterapia. 

Przyjmujemy zgłoszenia do programu rehabilitacji Origin po COVID

Zakończone są przygotowania do przyjęcia pacjentów na rehabilitację w ramach programu Origin po COVID, który oferowany jest w Centrum Origin Otwock oraz Centrum Origin Kraków od 1 grudnia br.
Program Origin post-COVID to program rehabilitacji w przypadku późnych i powikłań po infekcji SARS-CoV-2, obejmujący:

– konsultację fizjoterapeutyczną, a jeśli zajdzie potrzeba, również psychologiczną i/lub logopedyczną

– fizykoterapię

– aktywność ruchową

– instruktaż z zakresu postępowania w przypadku duszności oraz instruktaż ćwiczeń do wykonywania w warunkach domowych.

W początkowym etapie pacjenci będą mogli korzystać z 12 dniowej rehabilitacji stacjonarnej lub 10 dniowej rehabilitacji ambulatoryjnej. Wymagane jest skierowanie na rehabilitację, wystawione przez lekarza POZ lub specjalistę. Przewidujemy modyfikację długości trwania programu w zależności od indywidualnych potrzeb pacjentów.Po przeprowadzeniu badania fizjoterapeutycznego (w tym oceny stanu układu oddechowego przy użyciu spirometru) oraz wnioskowania klinicznego, fizjoterapeuta określi problemy terapeutyczne i dobierze odpowiednią fizykoterapię oraz ćwiczenia ruchowe aerobowe i oporowe.  Badanie spirometryczne będzie powtórzone na zakończenie programu, aby ocenić poprawę wydolności oddechowej. Rehabilitacja Origin post-COVID nie jest finansowana przez NFZ. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie programu oraz po skontaktowaniu się z Infolinią tel. 797 606 112