Diagnostyka demencji w Centrum ORIGIN Otwock

Choroba Alzheimera postępuje w okresie wielu lat i nieuchronnie prowadzi do całkowitej niepełnosprawności zarówno psychicznej jak i fizycznej.

W Centrum Origin Otwock, w ramach Origin MemoryCare oferujemy 7-dniowy, stacjonarny program diagnostyki demencji, w tym choroby Alzheimera, metodą funkcjonalną. 

Metoda łączy obserwacje zachowań pacjenta z indywidualnymi konsultacjami, prowadzonymi przez członków interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Na podstawie wyników testów dokonują oni oceny stanu pacjenta, co określa przyszłe potrzeby rehabilitacyjne.

Diagnostyka demencji w Centrum ORIGIN Otwock

Celem programu jest:

  • Stwierdzenie, czy przyczyną zaburzeń zachowania jest choroba Alzheimera
  • Określenie stopnia zaawansowania choroby
  • Ocena stanu psychicznego, ocena logopedyczna i ocena stanu odżywienia
  • Całościowa ocena geriatryczna, neuropsychologiczna ocena funkcji poznawczych oraz ocena stanu funkcjonalnego, w tym podczas wykonywania czynności dnia codziennego. 

 

Po przyjęciu pacjenta rozpoczyna się faza adaptacyjna, podczas której personel opiekuńczy i pielęgniarski obserwuje zachowanie pacjenta oraz stara się złagodzić niepokój wynikający ze zmiany otoczenia. Następnie przeprowadzana jest diagnostyka medyczna, stanowiąca jeden z elementów rozpoznania choroby, jej mechanizmów oraz określenia sposobu postępowania z chorym. Doświadczony zespół specjalistów, składający się z geriatry, psychiatry, neurologa, neurologopedy i neuropsychologa po przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji, testów i oceny opracowuje kompleksowy raport diagnostyczny oraz precyzuje wskazówki dotyczące sposobu opieki. Ułatwia on rodzinie chorego podjęcie decyzji dotyczącej najlepszej formy dalszej opieki, czyli znalezienie odpowiedzi na pytanie czy kontynuować opiekę domową czy też skorzystać ze stacjonarnej opieki średnio lub długoterminowej w wykwalifikowanym ośrodku. 

Po zakończeniu programu diagnostycznego w Centrum Origin Otwock pacjenci zyskują prawo do: 

  • 6-miesięcznych bezpłatnych konsultacji telefonicznych ze specjalistami w Poradniach Centrum Origin Otwock
  • Wykonania badań laboratoryjnych, neuroobrazowych i dodatkowych w zależności od potrzeb
  • korzystania z odpłatnego programu wytchnieniowego bez ponownej diagnostyki