Diagnostyka, opieka i terapia w demencji i chorobie alzheimera

Centrum Origin Otwock posiada wyodrębnioną przestrzeń dla realizacji programu rehabilitacyjnego Origin MemoryCare – w klastrach przeznaczonych dla osób z demencją, w tym z chorobą Alzheimera.

Oferta programu Origin MemoryCare
Pacjentom w różnych stadiach choroby oferujemy 3 programy:

  • 14-dniowy stacjonarny program diagnostyczny 
  • długoterminowy program MCL dla osób w lekkim lub średnim stadium zaawansowania choroby MMSE 11-23 pkt.
  • długoterminowy program MCH dla osób w daleko posuniętym stadium zaawansowania choroby – MMSE poniżej 10 pkt.

Celem opieki i terapii w ramach programu MemoryCare jest spowolnienie postępowania choroby, przy jednoczesnym zachowaniu przez pacjentów jak najlepszego samopoczucia. Na utrzymanie właściwego stanu emocjonalnego pacjenta wpływ ma ograniczenie trudnych zachowań, takich jak podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamiana dnia z nocą, agresja. Nasi opiekunowie, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci i lekarze stosują najwyżej oceniane na świecie metody postępowania z chorymi. W myśl zasad walidacji gerontologicznej, niosą pomoc osobie chorej w takim zakresie jak jest to konieczne, bez zmuszania i wyręczania jej, asystując choremu w sytuacjach gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy, i orientacji.
Stymulowanie funkcji poznawczych i aktywizowanie do udziału we wszystkich formach terapii odbywa się w ciągu całego dnia, przez cały tydzień – także w niedzielę.

Dla poprawianie ruchomości stawów, kręgosłupa oraz siły mięśni zespół fizjoterapeutów prowadzi systematyczne ćwiczenia ruchowe, masaże, zabiegi fizykalne.

Terapie neuropsychologiczna i neurologopedyczna mają charakter zajęć indywidualnych, podczas których realizowane są ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałające regresowi w posługiwaniu się mową, aby pacjenci możliwie najdłużej mogli porozumiewać się z otoczeniem.

 Dzięki doświadczeniu i kreatywności naszych terapeutów, wykonujących swoją pracę z prawdziwą pasją terapia zajęciowa jest bardzo urozmaicona. Codzienny trening pamięci i zdolności poznawczych, koncentracji uwagi, koordynacji wzrokowo-przestrzennej, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych przynosi wiele radości pacjentom, a personelowi ogromną satysfakcję. Podczas zajęć powstają oryginalne prace artystyczne, a nawet narzędzia terapeutyczne. Ta forma terapii stanowi doskonałą okazją do zaspokajania potrzeby utrzymywania więzi towarzyskich.  

Organizacja opieki nad osobami z demencją w Polsce
Choroba Alzheimera Plan Opieki
Diagnostyka, opieka i terapia w demencji i chorobie alzheimera(3)

Od  kilku dni w sali doświadczania świata – Snoezelen prowadzona jest terapia sensoryczna. 
Gra świateł i barw, muzyka i zapachy roślinne niezmiennie zadziwiają i pobudzają zmysły pacjentów, wywołując uśmiech na ich twarzach. W tej przestrzeni terapeuci budują, a potem rozwijają indywidualne relacje z pacjentem, zyskując ich zaufanie i akceptację.

Wiosenne słońce i ciepłe powietrze zachęcają do kontaktu z naturą i czerpania z bogactwa bodźców wypełniających leśne otoczenie naszego Centrum. W związku z tym Grupowe spacery, w których towarzyszą pacjentom opiekunowie medyczni, pielęgniarki i terapeuci, stają się z dnia na dzień coraz dłuższe.

Taki zorganizowany, aktywny tryb funkcjonowania w grupie, pod okiem zaangażowanego personelu wprowadza rytm i urozmaicenia do życia pacjenta, poprawia jego samopoczucie fizyczne i psychiczne.