Leczenie ran metodą podciśnieniową

W Centrum Origin Otwock prowadzimy leczenie trudno gojących się ran, w tym odleżyn metodą podciśnieniową.

Powstanie rany to przerwanie lub zaburzenie anatomicznej ciągłości tkanek pod wpływem czynnika uszkadzającego. Trzeba pamiętać, że rana stwarza ryzyko rozwoju infekcji i stanowi zagrożenie dla zdrowia.
Fizjologiczny proces gojenia rany jest procesem złożonym, a w przypadku silnych uszkodzeń także długotrwałym. Rozpoczyna się już w momencie doznania urazu i składa się z wielu ściśle ze sobą powiązanych elementów, które mogą trwać od kilku dni do nawet kilku lat.

Odleżyna - zmiana fazy zapalnej do fazy przbudowy

Proces gojenia  

Proces można podzielić na 3 fazy: 

 •  Faza zapalna trwa ok. 7-14 dni – inaczej zwana fazą wysiękową – rozpoczyna się natychmiast po uszkodzeniu tkanki. Występuje odruchowy skurcz naczyń krwionośnych w celu zatrzymania krwawienia i uwolnienie histaminy, cytokin, prostaglandyn oraz aktywacja układu krzepnięcia. W miejscu zranienia pojawiają się zaczerwienienie, obrzęk, wysięk oraz ból, może dojść także do wzrostu temperatury ciała wokół zranienia.
 • Faza proliferacji trwa ok. 3 – 6 tygodni – następuje namnażanie nowych komórek, określane jako gojenie właściwe uszkodzonych tkanek. Brzegi rany stopniowo zbliżają się do siebie, co powoduje jej obkurczenie. Podczas tej fazy rozpoczyna się tworzenie nowego naskórka.
 • Faza przebudowy (trwać może od kilku miesięcy do nawet kilku lat Następuje podczas nie przebudowa blizny. Włókna kolagenu zagęszczają się i a jego struktura ulega uregulowaniu. Jest to widoczne w postaci obkurczenia, spłaszczenia oraz zblednięcia blizny. Zwiększa się jej wytrzymałość mechaniczna, jednak nigdy nie dorówna ona zdrowej tkance – przeważnie wynosi ok. 80%

 

Przyczyny ran

Najczęściej przyczyną ran są:

 • uraz
 • oparzenia (termiczne, chemiczne),
 • miejscowy ucisk,
 • zaburzenia metaboliczne np. cukrzyca
 • zaburzenie krążenia (np. nadciśnienie lub niedokrwienie),
 • zaburzenia neurologiczne,
 • choroba nowotworowa,
 • choroby autoimmunologiczne tkanki łącznej,
 • niewydolność nerek,
 •  straszy wiek

W przypadku osób długotrwale unieruchomionych np. z powodu niedowładów wzrasta zagrożenie powstania ran w miejscach ucisku ciała na podłoże, czyli odleżyn. Aby im zapobiegać konieczna jest regularna zmiana pozycji ciała osoby leżącej oraz odpowiednia pielęgnacja skóry w okolicach ciała narażonych na ucisk oraz prawidłowy stan odżywienia i nawodnienia chorego.
W ramach profilaktyki wskazane jest także stosowanie specjalistycznych materacy przeciwodleżynowych.

Gojeniu ran nie sprzyja osłabiona odporność, niedożywienie i niedobory składników pokarmowych, zaburzenia metabolizmu oraz wyniszczające choroby przewlekłe.

 Metoda leczenia

Do leczenia ran do w stanach ostrych, rozszerzonych stosujemy uznaną na świecie metodę, wykorzystująca innowacyjny system próżniowy V.A.C. Simplicity. Ten zintegrowany system leczenia ran umożliwia stworzenie środowiska sprzyjającego gojeniu rany poprzez usuwanie wysięku i materiału zakaźnego przygotowanie łożyska rany do zamknięcia, zmniejszenie obrzęku, wspieranie tworzenia się ziarniny i perfuzji. Metoda wskazana jest dla pacjentów z ranami przewlekłymi, ostrymi, pourazowymi, podostrymi i rozstępowanymi, oparzeniami częściowej grubości, owrzodzeniami (np. cukrzycowymi lub uciskowymi) i przeszczepami.

 Urządzenie V.A.C. Simplicity  wykorzystuje opatentowaną technologię Sensa T.R.A.C.™ i sprawdzoną technologię V.A.C.

Więcej informacji na temat leczenia ran Centrum Origin Otwock:
tel. +48 22 102 6080,