Partnerzy Origin Polska

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM
Współpraca pomiędzy Origin Polska a Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM zapoczątkowana została w 2019 roku. Dzięki niej pacjenci PCRF – osoby po wypadkach, udarach i operacjach mózgu, w tym po wybudzeniu ze śpiączki – maja możliwość korzystania z rehabilitacji prowadzonej wg innowacyjnych standardów Origin, wykorzystujących najnowsze technologie i metody terapeutyczne.
Dzięki współpracy lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów, opiekunów i terapeutów zajęciowych tworzących wielodyscyplinarny, niezwykle doświadczony zespół specjalistów, ciężko poszkodowani pacjenci PCRF mają szansę na odzyskanie, jeśli nie pełnego zakresu, to przynajmniej części najważniejszych umiejętności, niezbędnych do codziennego samodzielnego funkcjonowania.
PCRF VOTUM realizuje swoją misję od 12 lat. Połączenie sił z Origin otworzyło dostęp do kompleksowej rehabilitacji na światowym poziomie i pozwala na rozszerzenie pomocy na większą liczbę pacjentów oraz na przyspieszenie tempa uzyskiwania oczekiwanych rezultatów.

Fundacja Moc Pomocy
Współpraca pomiędzy Origin Polska a Fundacją Moc Pomocy, której przedstawiciele od razu dostrzegli ogromny potencjał nowoczesnego, doskonale wyposażonego zaplecza sprzętowego Centrum Origin Otwock, trwa od polowy 2020 roku.
Fundacja Moc Pomocy powstała w lutym 2019 roku z inicjatywy Rafała Mikołajczyka i Bartosza Kaczmarka. Realizując swoją misję aktywizowania osób niepełnosprawnych na terenie całej Polski, Fundacja Moc Pomocy udziela kompleksowej pomocy ofiarom wypadków, osobom po urazach i po poważnych chorobach potrzebującym wsparcia i pomocy w znalezieniu odpowiedniej placówki rehabilitacyjnej, w zorganizowaniu finansowania oraz asysty prawnej, w odnalezieniu się w nowej, zazwyczaj niezwykle trudnej rzeczywistości. Uświadomienie osobom niesprawnym ich możliwości i potencjału jest głównym celem Fundacji. Zaangażowanie i entuzjazm założycieli oraz zespołu specjalistów wyzwala mnóstwo pozytywnej energii i determinacji, niezbędnej do zmiany nastawienia u ciężko poszkodowanych pacjentów. Fundacja udziela pomocy, aktywizuje i łączy ludzi.
Podopiecznym Fundacji Moc Pomocy może zostać każda osoba, niezależnie od wieku, która wskutek urazu lub ciężkiej choroby kwalifikuje się jako osoba o znacznym stopniu niesprawności.

ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska

Bezpłatna subskrypcja Magazynu New Life

Nowi subskrybenci otrzymują dostep do numerów archiwalnych
Magazynu New Life w wiadomości powitalnej!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORIGIN Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są pracownicy administratora oraz podmioty grupy Origin, którym dane są poowierzone w celu obsługi i realizacji usług. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Kontakt: odo@originpolska.com. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Rezygnacja z prenumeraty

Można zrezygnować z prenumeraty w każdej chwili zmieniając swój profil subskrybenta w otrzymanym od nas mailu z magazynem. W swoim profilu można anulować subskrypcję, bądź zmienić adres e-mail do prenumeraty.