NEUROPSYCHOLOG – co robi? Kto może się z nim spotkać?

Neuropsycholog to osoba z wykształceniem psychologicznym, która posiada specjalistyczną wiedzę na temat funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego oraz wpływu uszkodzeń tego układu na funkcjonowanie poznawcze i psychologiczne człowieka. Przeprowadza dokładną diagnozę neuropsychologiczną, a następnie, na podstawie wyników tej oceny może podjąć rehabilitację procesów poznawczych. Pomaga radzić sobie z psychologicznymi konsekwencjami choroby. Może również wspierać osoby, które opiekują się swoimi bliskimi.

Diagnoza neuropsychologiczna 

jest to ocena całościowego funkcjonowania poznawczego i psychicznego człowieka oraz analiza wpływu tych procesów na codzienną aktywność danej osoby. Do funkcji poznawczych zalicza się m.in. pamięć, uwagę, zdolności językowe, a także sprawność w rozpoznawaniu obiektów i innych osób.

Rehabilitacja procesów poznawczych

– polega na ćwiczeniu tych funkcji poznawczych, które z różnych przyczyn uległy osłabieniu. Neuropsycholog na podstawie dokładnej diagnozy neuropsychologicznej określa, jakie funkcje i umiejętności należy doskonalić. W trakcie rehabilitacji może również dostarczać wskazówek dotyczących adaptacji i dostosowania środowiska chorego do występujących trudności.

Kiedy warto udać się do neuropsychologa?

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadcza np. trudności z zapamiętywaniem informacji, nazywaniem przedmiotów, rozpoznawaniem znanych osób lub innych niepokojących objawów  warto rozważyć takie spotkanie. Neuropsycholog prowadzi również diagnozę funkcjonowania poznawczego osób po udarach, wypadkach komunikacyjnych, z guzami mózgu, pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi (m.in. w Chorobie Alzheimera, Chorobie Parkinsona)  i pozostałymi rodzajami otępień/demencji oraz innymi chorobami neurologicznymi (np. ze stwardnieniem rozsianym). Ćwiczenia funkcji poznawczych są wskazane również u osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Diagnoza oraz rehabilitacja procesów poznawczych może być prowadzona także u pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi (m.in. z depresją, schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową). Jednym z objawów tych zaburzeń może być osłabienie funkcjonowania poznawczego.

Neuropsychologia dzieci i młodzieży

Współpracę z neuropsychologiem mogą podejmować również dzieci i młodzież. Diagnoza neuropsychologiczna może zostać przeprowadzona m.in. w przypadku trudności z komunikacją, z koncentracją, z zapamiętywaniem informacji i uczeniem się czy zaburzeń w rozwoju językowym. Rehabilitacja neuropsychologiczna może dotyczyć dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, zespół Aspergera), z ADHD, wcześniaków, dzieci chorujących na FAS, czy specyficzne trudności w uczeniu się (takie jak dysleksja, dyskalkulia i dysgrafia). Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży oferowana jest w Centrum Origin Kraków.

Jak wyglądają spotkania z neuropsychologiem?

Na pierwszej wizycie neuropsycholog przeprowadzi dokładny wywiad z chorym lub jego opiekunem. Następnie za pomocą testów, zadań i specjalistycznych prób klinicznych dokona ocen funkcjonowania poznawczego. Diagnoza psychologiczna trwa zazwyczaj 3 – 5 wizyt i może zakończyć się sporządzeniem pisemnej opinii.

Nasza oferta:

  • Diagnoza neuropsychologiczna
  • Rehabilitacja procesów poznawczych
  • Sporządzenie opinii o funkcjonowaniu poznawczym
  • Wsparcie psychologiczne osób chorych lub ich opiekunów


Autor:

Karolina Skrobol
Neuropsycholog Centrum Origin Kraków 

KONTAKT:

Centrum Origin Kraków tel. 12 202 08 32
Centrum Origin Otwock tel. 22 102 60 80