Neurorehabilitacja stacjonarna

Nowoczesna neurorehabilitacja stacjonarna – po udarze, urazie lub operacji mózgu oparta jest o uznane na świecie metody z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń robotycznych. Niedowład kończyn, będący częstym następstwem uszkodzenia mózgu wymaga specjalistycznej i długotrwałej rehabilitacji, cyklicznych i  powtarzalnych ćwiczeń według indywidualnego programu opracowanego przez doświadczony zespół fizjoterapeutyczny. Stosowanie robotów do reedukacji chodu i przywracania funkcji ręki umożliwia pacjentom może istotnie przyśpieszyć powrót do zdrowia i poprawić funkcjonowanie w warunkach domowych.

rehabiltacja robotyczna neurologiczna i ortopedyczna Origin - robot ReoAmbulator
Neurorehabilitacja - robot ReoAmbulator w Centrum Origin Otwock

Nowoczesna neurorehabilitacja stacjonarna – zakres 

Podstawowym celem nowoczesnej neurorehabilitacji neurologicznej jest odzyskanie przez pacjenta samodzielności. 

Reedukacja chodu

Zdecydowanie utrata umiejętności chodzenia jest oceniana przez samych pacjentów jako ogromny problem i dyskomfort, bo stają się w tym stanie ciężarem dla swoich bliskich. Dążenie do odzyskania umiejętności chodzenia staje się marzeniem i priorytetem. W miarę poprawy stanu zdrowia, po spionizowaniu pacjenta, dopiero w kolejnym etapie możliwe jest stopniowe obciążanie nóg oraz pierwsze kroki z wykorzystaniem robota rehabilitacyjnego do reedukacji chodu – ReoAmbulatora,  według odtworzonego przez zintegrowany system komputerowy prawidłowego wzorca chodu.  W kolejnym etapie rehabilitacji możliwe staje się wykorzystanie bieżni antygrawitacyjnej, która poz wala na regulowaną redukcję obciążenia kończyn ciężarem ciała nawet o 80 %.

Terapia kończyn górnych

Rehabilitacja kończyny górnej - robot ReoGo
Niedowład kończyny górnej jest uznawany za najbardziej dokuczliwy skutek poudarowy, ponieważ ręka jest podstawowym „narzędziem” każdego z nas. Dlatego rehabilitacja ręki jest kluczowa w procesie usprawniania pacjenta i powinna rozpocząć się najszybciej jak tylko możliwe, tzn jeszcze podczas pobytu w szpitalu, co pozwala na uniknięcie lub ograniczenie spastyczności oraz nieprawidłowych wzorców ruchowych. Czas trwania rehabilitacji kończyny górne zależy od głębokości deficytów. Często jednak rehabilitacja rozpoczyna się, gdy u pacjenta występuje już zanik mięśni, nieprawidłowe napięcie mięśni, zaburzenia czucia lub zespoły bólowe. Trudności te wymagają pokonania ze strony pacjenta, w czym skutecznie pomoże doświadczony fizjoterapeuta. W okresie wiotkości terapia powinna polegać na ciągłej stymulacji aktywności ruchowej w kończynie pośrednio zajętej, na niedopuszczeniu do ograniczenia zakresów ruchomości po stronie niedowładnej, a także na stosowaniu odpowiednich pozycji ułożeniowych. Poprawne pozycje ułożeniowe zapobiegają późniejszemu patologicznemu wzmożeniu napięcia mięśniowego. Celem końcowym jest przywrócenie posługiwania się ramieniem, przedramieniem, dłonią i palcami.  W życiu codziennym to właśnie ręce są niezbędne do wykonywania podstawowych czynności, dlatego są uważane za kluczowe dla samodzielności człowieka. W terapii poprawiającej sprawność ręki bardzo dobrze sprawdza się innowacyjny robot ReoGo, który w zależności od stanu pacjenta może być wykorzystywany na początku terapii do ćwiczeń biernych ręki, a następnie do coraz bardziej wymagających ćwiczeń czynnych.

Terapia specjalistyczna 

W przypadku wystąpienia poudarowej utraty zdolności rozumienia lub ekspresji mowy, zaburzeń poznawczych, widzenia lub czucia niezbędna jest terapia neuropsychologiczna lub/i neurologopedyczna  oraz terapia zajęciowa.
Praktyka wskazuje, że zaburzenia funcjonowania poznawczego są nieco mniej widoczne, jednak w stopniu istotnym mogą upośledzać codzienne funkcjonowanie poprzez:

  • Osłabienie uwagi (zmniejszenie podzielności, skrócenie lub nadmierne wydłużenie  czasu koncentracji, zwiększoną podatność na rozpraszanie się);
  • Osłabienie funkcji pamięci (niemożność zapamiętywania nowych informacji lub przypominania sobie informacji dobrze znanych, problemy z przyswajaniem nowej wiedzy, zapominanie o ustalonych terminach lub datach);
  • Zaburzenia percepcji (trudności z wzrokowym/ słuchowym/ dotykowym rozpoznawaniem znanych przedmiotów, które nie wynikają z uszkodzenia narządu zmysłu);
  • Zaburzenia funkcji językowych – np afatyczne po uszkodzeniach lewej półkuli lub inne w wyniku udarów prawostronnych (np. trudności ze zrozumieniem przenośni itp.);
  • Zaburzenia samokontroli.

Dzięki specjalistycznym urządzeniom dostępnym w Centrum Origin Otwock w ramach innowacyjnej neurorehabilitacji stacjonarnej  takim jak: C-EYE, Neuroforma, RehaCom, Vocastim, czy Active Life oraz dostępnej sali Snoezelen (Otwock), gdzie odbywa się grupowa i indywidualna terapia multisensoryczna pacjenci korzystają z najefektywniejszych metod terapii neurologicznej.

Dlatego kompleksowa rehabilitacja w Centrum Origin Owock i w Centrum Origin Kraków cieszy się rosącym zainteresowaniem i jest bardzo wysoko oceniana przez pacjentów i rodziny, jako efektywna i skutecznie poprawiająca nie tylko stan fizyczny, ale także psychiczny pacjentów korzystających oferty Centrum.