ODWIEDZINY
OGRANICZENIA

innowacyjna rehabilitacja i opieka senioralna Origin

Zasady odwiedzin Pacjentów w Centrach Origin

Zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 Warszawa z dnia 6 września 2021 r. w Centrum Origin Otwock obowiązują następujące zasady:

 

KTO MOŻE ODWIEDZAĆ PACJENTÓW:

Pacjenci, którzy:

 • zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 lub
 • przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2

mogą być odwiedzani przez:

 • osoby zaszczepione przeciw COVID-19
 • osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które:
  • posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21 lub
  • przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2o


Dopuszcza się wykonanie testu antygenowego w ośrodku tuż przed odwiedzinami.
Koszt testu ponosi odwiedzający.

Pacjenci, którzy:

 • nie zostali zaszczepieni przeciw COVID-19 
 • nie przebyli zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz
 • nie posiadają negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2

mogą być odwiedzani przez:

 • osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego
 • osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-C

 

ORGANIZACJA ODWIEDZIN PACJENTÓW:

1. Zapisy na odwiedziny poprzez recepcję, nr telefonu: 22 102 6080 w COO   |   536 790 930 w COK

2. Godziny odwiedzin:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 19.00
 • w soboty, niedziele i święta w godzinach 10.00 – 18.00

3. Czas trwania odwiedzin:

 • COO
  w sali konferencyjnej, na parterze – do 45 minut
  w parku leśnym, na zewnątrz budynku – do 1 godzin
  w pokoju Pacjenta – do 30 minut
  w pokoju Pacjenta u kresu życia – 1 godzina lub za zgodą Dyrekcji dłużej
 • COK
  w parku, na zewnątrz budynku – do 1 godziny

  w pokoju Pacjenta – do 30 minut

4. Podczas wizyty wymagane jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

5. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać maksymalnie 2 osoby.

6. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).

7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.

8. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.

9. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem (oraz innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym).

10. Podczas wizyt odbywających się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości, również w jej trakcie.

11. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających obejmująca

 • wpis odwiedzających do rejestru wejść i wyjść
 • wypełnienie przez odwiedzających ankiety epidemiologicznej (osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła)
 • pomiar temperatury ciała


Zgodnie z ustawą „O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, Dyrektorzy Centrów Origin w Otwocku i Krakowie zastrzegają sobie prawo do czasowego wstrzymania odwiedzin w Ośrodkach celem podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

 

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska