Opieka wytchnieniowa w Centrum ORIGIN Otwock

Termin opieka wytchnieniowa, od dawna funkcjonujący w krajach zachodnich, w Polsce pojawił się stosunkowo niedawno.

Opieka wytchnieniowa to profesjonalna, krótkoterminowa opieka dla osób niesamodzielnych (dorosłych i dzieci, niepełnosprawnych fizycznie, umysłowo  lub psychicznie oraz osób obłożnie chorych) wymagających całodobowej opieki oraz pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na czas nieobecności swoich opiekunów.

Stanowi ona jednocześnie formę wsparcia i odciążenia dla opiekunów, którzy z uwagi na dobro chorego poświęcają swój czas, niejednokrotnie rezygnując z pracy zawodowej, często narażając własne zdrowie.

Innowacyjna rehabilitacja i opieka senioralna Origin

Opieka wytchnieniowa pomaga opiekunom domowym


Opieka nad bliską osobą, daje poczucie satysfakcji i spełnienia obowiązku. Jednocześnie jest niezwykle trudna, odpowiedzialna i wyczerpująca. Wraz z upływem czasu w codzienną aktywność opiekuna wchodzi nowy rozdział, którego treść jest wypełniona trudnościami, wyrzeczeniami i niekiedy obciążającymi decyzjami. Sprawowanie opieki nad bliskim staje się coraz bardziej czasochłonne aż do momentu, kiedy opieka jest sprawowana przez całą dobę. Bliski zaczyna koncentrować się na dbaniu o bezpieczeństwo chorego, zaspokajaniu jego codziennych potrzeb, trosce o zdrowie bliskiego, łagodzeniu niepokoju, odpowiadaniu na te same pytania, tłumaczeniu podstawowych kwestii czy radzeniu sobie z lękiem, niepokojem a nawet agresją bliskiego. Opiekun rezygnuje z siebie, zaczyna zaniedbywać własne zdrowie, zrywa kontakty ze znajomymi czy przyjaciółmi. Przestaje wychodzić z domu, zostaje sam w świecie opieki nad bliskim. Zaczyna czuć się przemęczony, drażliwy czy płaczliwy. Szybko się denerwuje, krzyczy czy złości się na bliskiego. Natomiast gdy emocje opadną – zaczyna czuć wyrzuty sumienia, że nie wypełnia dobrze swojej roli. W efekcie długotrwałej opieki nad bliskim dochodzić może do tzw. zespołu wypalenia. Przewlekły stres związany z opieką może prowadzić zarówno do trudności w sferze psychicznej opiekuna, jak również odbijać się na jego zdrowiu fizycznym. Wówczas bardzo potrzebny jest czas na chwilowe oderwanie się od obowiązków, wypoczynek, zajęcie się własnym zdrowiem, poświęcenie chwili czasu samemu sobie, wyspanie się. W tym celu warto skorzystać z Opieki Wytchnieniowej, która pozwala zapewnić choremu krótkotrwałą troskliwą i profesjonalną opiekę, a opiekunowi czas na odpoczynek i powrót do równowagi psychicznej. Należy pamiętać, że krótkotrwała opieka wytchnieniowa nie jest czasem zabranym choremu, ale podarowanym opiekunowi.

Z myślą o takich sytuacjach Origin Polska stworzyła ofertę pobytów wytchnieniowych dla niesamodzielnych, niesprawnych seniorów, pod nieobecność ich opiekunów.

Interdyscyplinarny Zespół lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek Centrum Origin Otwock opracował ramowy program pobytu wytchnieniowego, podczas którego prowadzone będą kompleksowe działania na rzecz poprawy stanu fizycznego i psychicznego pacjenta. 

Obejmuje on:

  • Okres wstępnej oceny, szukania mocnych i słabych stron pacjenta, ocenę tolerancji wysiłku, stopnia współpracy itd. 
  • Próby wdrożenia różnych sposobów wielokierunkowej terapii i rehabilitacji dostosowanej indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta.
  • Wybór i kontynuację zastosowanych podczas prób metod wielokierunkowej terapii, które najlepiej się sprawdzają w przypadku konkretnego pacjenta i które pacjent najlepiej akceptuje.

Osoby przebywające w Centrum w ramach pobytu wytchnieniowego otaczane są taką samą troskliwą opieką lekarską, pielęgniarską i terapeutyczną oraz mają do dyspozycji wszelkie udogodnienia, jak osoby korzystające z opieki długoterminowej.  

Pobyt wytchnieniowy kończy się co najmniej jednym dniem, który opiekun spędza wspólnie z pacjentem w Centrum Origin Otwock, poznając metody wspierania pacjenta w domu, uzyskując wskazówki jak unikać błędów, otrzymując odpowiedzi na ewentualne pytania.

Dostępność tej oferty jest uzależniona od ilości wolnych miejsc. W związku z tym, osoby planujące powierzenie podopiecznego na pobyty wytchnieniowe, szczególnie w okresach nasilonych urlopów, zapraszamy do jak najszybszego kontaktowania się w sprawie rezerwacji terminu oraz do uzgodnienia szczegółów pobytu.

Więcej informacji na temat opieki wytchnieniowej w Centrum Origin Otwock:
tel. +48 22 102 6080, kom. +48 797 606 112 lub info@originpolska.com