Aktualności

PRESS RELEASE / KOMUNIKAT PRASOWY

Motorika Launches New Strategic Partnership in Poland
Motorika and ORIGIN Polska Launch New Strategic Partnership to Enhance Rehabilitation Care in Poland
Motorika’s cutting-edge robotic rehabilitation solutions to be installed in ORIGIN Polska’s state-of-the-art rehab centers in Poland

Hamilton, Bermuda, August 13, 2018 – Motorika, a leader in robotic rehabilitation solutions, today announced it will install its cutting-edge ReoAmbulator™ system, an advanced robotic gait re-education platform, in ORIGIN Polska’s new network of state-of-the-art rehabilitation centers in Poland. The ReoAmbulator™ allows therapists to design personalized, patient-specific exercises and delivers the highest standard of rehabilitative care to help patients suffering from neurological disorders. These include stroke (CVA), spinal cord injury, traumatic brain injury, cerebral palsy and a variety of orthopedic and post-surgery conditions.

“We are delighted to partner with ORIGIN Polska, one of the leading networks for neurological rehabilitation in Poland, and look forward to bringing the optimal gait rehabilitation solution to patients in Poland and abroad, helping them to achieve their rehabilitation goals, and ultimately their freedom, independence and well-being,” said Din Hadass, Motorika Medical’s co-CEO. ORIGIN Polska and Motorika have agreed to collaborate to equip a total of 20 of the network’s rehabilitation centers over the next 10 years.

“ORIGIN Polska’s mission is to become the leader in neurological rehabilitation in Poland, and our first purchase of the innovative ReoAmbulator™ from Motorika, for the Otwock rehabilitation center, will help us achieve this goal,” said Kristof Jacunski, ORIGIN Polska’s co-founder and CEO.

“The partnership with ORIGIN Polska, facilitated by our local distributor BTL, will enable Motorika to significantly expand its business in Poland and will also provide new opportunities for implementing leading clinical research,” said Arik Avni, Motorika Medical’s co-CEO. Motorika and ORIGIN Polska are establishing this multi-site collaboration in order to provide the highest standard of care to patients, offering the most advanced robotic rehabilitation solutions in state-of-the-art facilities.

About Motorika
Motorika, a Hobart Group company, is a leading robotic rehabilitation specialist whose mission is to empower neurological and orthopedic patients with the freedom to walk safely, be active, and experience the best of every day. With over 30 patents filed to date, Motorika’s two signature robotic rehabilitation platforms – the ReoGo™ for upper extremities and the ReoAmbulator™ for lower limbs – have assisted in over a million patient therapy sessions in hundreds of clinics and hospitals around the globe. Motorika’s products are commercially available in 33 countries worldwide including in the U.S., Europe and China. For more information, visit www.motorika.com.

About the Hobart Group
The Hobart Group develops and commercializes medical technologies that target top healthcare markets with significant unmet needs.  Its growing portfolio of companies covers the areas of cardiology, diabetes, oncology, neurology and rehabilitation.  Together, Hobart Group companies have over 150 scientists, engineers, regulatory and business experts across four continents, benefitting from clinical expertise and extensive regulatory and international market knowledge across Europe, the USA and Asia.  For more information, visit  www.hobart-group.com.

About ORIGIN Polska
ORIGIN Polska was founded in Poland in 2013 by Neil Prashad and Kristof Jacunski with the goal of delivering the best neurological and orthopedic rehabilitation to all age groups, alongside senior-care facilities that provide seniors with a happier and healthier life. To achieve this mission, ORIGIN Polska designs its facilities based on the principles of therapeutic architecture; training staff to the highest standards and employing the most innovative, state-of the art rehabilitation and therapeutic equipment available today. Neil Prashad, who has over 30 years of experience in the healthcare industry, created the Origin brand. He and his Canadian team are actively supporting ORIGIN Polska in their effort to become a leader in this field in Poland. For more information, visit www.originpolska.com

About BTL
Founded in 1993, BTL has grown to become one of the world’s major manufacturers of medical devices. BTL's major segments include physiotherapy, cardiology and medical aesthetics. They have direct offices in more than 54 countries, covering five continents. For more information, visit www.btlnet.com.

Contact
Sharon Alon
Director, Investor Relations and New Business Ventures
Hobart Group
sharona@hobart-group.com
+1 347-761-3342


Motorika Rozpoczyna Nową Strategiczną Współpracę w Polsce.  
Firmy Motorika i ORIGIN Polska Rozpoczynają Strategiczną Współpracę, Zmierzającą do Polepszenia Jakości Usług Rehabilitacji w Polsce.
Robotyczne rozwiązania rehabilitacyjne firmy Motorika będą dostępne na terenie Polski w sieci nowych supernowoczesnych centrów rehabilitacyjnych firmy ORIGIN Polska.

Hamilton, Bermuda, 13 sierpnia, 2018 - Motorika, firma specjalizująca się w technologii robotycznych urządzeń rehabilitacyjnych poinformowała dzisiaj, że ReoAmbulator™ [http://motorika.com/reoambulator/], ultranowoczesna, wielozadaniowa platforma z modułem wirtualnej rzeczywistości, służąca do reedukacji chodu, znajdzie zastosowanie w sieci budowanych przez ORIGIN Polska supernowoczesnych centrów rehabilitacji. ReoAmbulator™ umożliwia terapeutom programowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb pacjenta ćwiczeń, gwarantujących osobom cierpiącym na zaburzenia i schorzenia neurologiczne, takie jak udary mózgu, uszkodzenia rdzenia mózgowego, urazy mózgu, porażenie mózgu, a także dolegliwości ortopedyczne i pooperacyjne, najlepsze możliwości rehabilitacji.

„ Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z możliwości współpracy z firmą ORIGIN Polska […] Z optymizmem patrzymy na możliwość wprowadzenie do Polski najnowocześniejszego urządzenia do rehabilitacji chodu, które pomoże pacjentom w Polsce i poza jej granicami […] odzyskać samodzielność, niezależność i dobre samopoczucie” – stwierdził Din Hadass, członek zarządu Motorika.  Plan współpracy przewiduje wyposażenie w urządzenia firmy Motorika dwudziestu planowanych centrów rehabilitacji ORIGIN Polska. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 10 lat.
ORIGIN Polska pragnie zostać liderem na polskim rynku rehabilitacji neurologicznej, a zakup do CENTRUM ORIGIN w Otwocku innowacyjnego urządzenia ReoAmbulator™ firmy Motorika, pomoże nam w osiągnieciu tego celu” – stwierdził Krzysztof (Kristof) Jacunski, współzałożyciel i dyrektor zarządzający firmy ORIGIN Polska.

„ Współpraca z ORIGIN Polska, wspierana przez naszego lokalnego dystrybutora, firmę BTL, umożliwi nam szerzej zakrojoną i bardziej intensywną ekspansję na rynek Polski, stwarzając jednocześnie znakomitą  platformę, umożliwiającą prowadzenie wyspecjalizowanych badań klinicznych. Kooperacja pomiędzy firmami Motorika i ORIGIN Polska obejmie kilka centrów i zapewni pacjentom najwyższe standardy usług rehabilitacyjnych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane rozwiązania techniczne z użyciem robotów, w znakomicie do tego przygotowanych obiektach” powiedział Arik Avni, członek zarządu Motorika.

O firmie Motorika
Motorika, będąca częścią konsorcjum Hobart Group, jest wiodącym producentem robotycznego sprzętu rehabilitacyjnego na świecie. Naczelną misją firmy jest przywrócenie pacjentom ortopedycznym i neurologicznym możliwości samodzielnego, bezpiecznego poruszania się, odzyskania samodzielności i prowadzenia aktywnego trybu życia. Motorika może się poszczycić 30-toma patentami i zgłoszeniami patentowymi, w tym dwóch sztandarowych platform rehabilitacji robotycznej: ReoGo™- urządzenia przeznaczonego do rehabilitacji kończyn górnych oraz ReoAmbulator™ - wykorzystywanego przy rehabilitacji kończyn dolnych. Z urządzeń firmy Motorika skorzystało dotychczas ponad milion pacjentów na całym świecie.
Jej produkty są dostępne w 33 krajach, w tym USA, Europie i Chinach. 
Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie www.motorika.com

O Hobart Group
Hobart Group zajmuje się rozwojem i komercjalizacją technologii medycznych w sektorach medycznych poszukających najbardziej zaawansowanych, nowatorskich rozwiązań.  Wciąż rosnące portfolio korporacji jest odbiciem głównych jej zainteresowań, obejmujących zagadnienia dotyczące kardiologii, cukrzycy, neurologii oraz rehabilitacji. Firmy zrzeszone pod parasolem Hobart Group zatrudniają łącznie ponad 150 naukowców, inżynierów, specjalistów ds. regulacji prawnych i rynków zagranicznych na 4 kontynentach.
Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie www.hobart-group.com

O Origin Polska
Origin Polska została założona w 2013 przez Neila Prashad i Krzysztofa Jacunskiego w celu zapewnienia nowoczesnej rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej pacjentom ze wszystkich grup wiekowych oraz najlepszych obiektów senioralnych, poprawiające warunki i jakość życia osób starszych. Aby zrealizować tę wizję, ORIGIN Polska projektuje swoje obiekty opierając się na wytycznych architektury terapeutycznej, szkoli personel spełniający najwyższe standardy oraz wyposaża swoje obiekty w najbardziej innowacyjny,  supernowoczesny  sprzęt rehabilitacyjny i terapeutyczny.
Neil Prashad, twórca marki Origin, posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży opieki medycznej. Zarówno on jak i zespół jego pracowników w Kanadzie wspierają ORIGIN Polska we wszelkich wysiłkach, zmierzających do stania się liderem w sektorze usług rehabilitacyjnych i senioralnych na rynku polskim.
Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie www.originpolska.com

O BTL
BTL, firma która powstała w 1993 roku, jest jednym z najbardziej znanych w skali globalnej wytwórców sprzętu medycznego. Główne sektory działalności firmy obejmują fizjoterapię, kardiologię oraz medycynę estetyczną. Firma posiada biura w ponad 54 krajach na pięciu kontynentach.
Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie www.btlnet.com

Kontakt:
Sharon Alon, dyrektor Investor Relations and New Business Ventures
Hobart Group
e-mail: sharona@hobart-group.com
Telefon: +1 347-761-3342