ANKIETA kwalifikacyjna wstępna

Prosimy o wypełnienie ankiety, na podstawie której specjaliści Centrum Origin Otwock wstępnie zakwalifikują pacjenta do specjalistycznego programu.
W miarę możliwości, prosimy o przesłanie kopii dokumentacji medycznej na adres email: info@originpolska.com - pozwoli to na lepszą ocenę stanu i potrzeb pacjenta.