PIERWSI PACJENCI w Centrum Origin Otwock

Centrum Origin Otwock

W lutym 2019 otwarty został pierwszy, modelowy obiekt firmy Origin Polska - Centrum Origin Otwock – centrum rehabilitacji neurologicznej i pierwszy w Polsce, prywatny, specjalistyczny ośrodek opieki i rewalidacji w demencji, w tym w chorobie Alzheimera.

ra 5 m 

Centrum jest podmiotem leczniczym, ze 128 miejscami stacjonarnymi oraz 30 miejscami opieki dziennej. W oparciu o zespół specjalistów w dziedzinie geriatrii, psychiatrii, neurologii i neuropsychologii, neurologopedii, ortopedii oraz najwyższej klasy, nowoczesne zaplecze terapeutyczno-rehabilitacyjne, Centrum, oprócz stacjonarnych usług medycznych, oferuje ogólnodostępne konsultacje specjalistyczne oraz ambulatoryjne zabiegi rehabilitacyjne.

ORIGIN MemoryCare
Program przeznaczony jest dla osób z demencją, w tym z chorobą Alzheimera - szczególnie w drugiej i trzeciej jej fazie, kiedy opieka staje się coraz trudniejsza i coraz bardziej wyczerpująca dla członków rodziny.
Pierwsi pacjenci rozpoczęli już 7-dniowy program diagnostyczny. Holistyczne podejście do pacjenta, świadomy swej roli i przyjazny personel, funkcjonalność, wystój, kolorystyka oraz zgodne z zasadami architektury terapeutycznej wyposażenie wnętrz sprzyjają terapii, zmniejszają stany napięcia, agresji i depresji chorych, poprawiając ich samopoczucie i redukując cierpienie. Usługi są bardzo wysoko oceniane przez rodziny, które podjęły już decyzje o kontynuacji pobytu pacjentów w programie terapii długoterminowej.

ORIGIN NeuroCare
Pacjenci po udarze mózgu i urazach kręgosłupa od ponad tygodnia poddawani są w Centrum zindywidualizowanym, dostosowanym do stanu zdrowia zabiegom rehabilitacyjnym z użyciem robotów. W ciągu najbliższych dni kolejni pacjenci rozpoczną rehabilitację długoterminową oraz terapię afazji.
W ramach „Otwartych Drzwi” kilkunastu pacjentów wypróbowało urządzenia robotyczne: ReoGo - do reedukacji funkcji ręki oraz ReoAmbulator - do reedukacji chodu.

ORIGIN Poradnie
W poradniach specjalistycznych Centrum Origin Otwock pierwsi pacjenci, skorzystali z konsultacji diagnostycznych neurologa i geriatry – zaplanowane są kolejne wizyty.

Więcej informacji:
INFOLINIA +48 797 606 112 lub www.originpolska.com - STREFA PACJENTA

WP 20190221 11 57 17 Pro WP 20190225 14 35 30 Pro