ZABURZENIA RÓWNOWAGI – JEDNA Z GŁÓWNYCH PRZYCZYN UPADKÓW

prewencja upadków

Jedną z podstawowych przyczyn upadków są zaburzenia równowagi.
Rozróżniamy 2 podstawowe jej typy:
Równowaga statyczna, która pozwala nam stać bez przewracania się
Równowaga dynamiczna pozwala przewidywać I reagować na zmiany podczas poruszania się.

Slide01

W organizmie ludzkim za równowagę odpowiadają 4 układy :
• Centralny układ nerwowy, który koordynuje ruchy poprzez wysyłanie sygnałów motorycznych do oczu i mięśni.
• Układ przedsionkowy w uchu wewnętrznym, który wysyła do mózgu informacje o pozycji oraz ruchach głowy w stosunku do otoczenia.
• System wzrokowy, który wskazuje nam położenie w stosunku do innych obiektów
• Receptory czucia umiejscowione w mięśniach, ścięgnach I stawach w obrębie całego ciała, które pomagają poruszać się bez potykania się. 
 
Zaburzeniom równowagi zwykle towarzysza zawroty głowy - czasami mogą się pojawiać nudności, osłabienie, przytępienie słuchu, szumy w uszach. Wśród przyczyn zaburzeń równowagi tylko kilka procent to choroby stanowiące zagrożenie zdrowia i życia. 
Badania  wykazały, że najczęstszą (50%) przyczyną zaburzeń równowagi spowodowanych zawrotami głowy są zaburzenia ucha wewnętrznego. 5% to choroby neurologiczne, kolejne 5% to niedociśnienie tętnicze i objawy niepożądane stosowanych leków. W 15% powodem są zaburzenia psychologiczno-psychiatryczne.
U 25% pacjentów przyczyna zawrotów głowy jest nieznana. 
Zaburzenia równowagi mogą się pojawić przy kłopotach z zatokami, przeziębieniach głowy, alergiach. Mogą je wywoływać leki na nadciśnienie, niektóre leki przeciwalergiczne, a nawet niedobór witaminy D. Od jakiegoś czasu coraz częściej wśród sprawców zawrotów głowy wymienia się wirusy - pośród nich bardzo rozpowszechniony wirus 
herpes simplex, znany powszechnie jako wirus opryszczki. Wszystkie te czynniki mogą zwiększyć ryzyko upadku, groźnych szczególnie w przypadku osób w starszym wieku.
 
Dla osób zmagających sieęz problemami z balansem spowodowanymi utratą siły w mięśniach i chorobami neurologicznymi, diagnozowanie stanowi bardzo istotny, wyjściowy  element zarówno rehabilitacji jak i ćwiczeń. W przypadku tych, którzy nie maja jeszcze poważniejszych problemow z utrzymaniem równowagi, polecamy ćwiczenia prewencyjne. 

W Centrum Origin Otwock dostępna jest zaawansowana technologicznie platforma balansowa, która pozwala fizjoterapeucie zdiagnozować stan pacjenta, określić różnicę siły mięśniowej pomiędzy prawą a lewą nogą, a następnie zaplanować treningi na niestabilnym podłożu. Właśnie takie skrajne warunki są konieczne do wywołania prawidłowych reakcji określonych grup mięśniowych, w celu niedopuszczenia do upadku. 
Ponieważ bezpieczeństwo i psychiczny komfort pacjenta są celem nadrzędnym, platforma wyposażona jest w poręcze. 
Dzięki temu wygląda całkiem przyjaźnie i cieszy się zainteresowaniem nie tylko pacjentów, ale również licznych gości odwiedzających Centrum.