Ogłoszenia

W dniu 9 kwietnia 2019 r. w Centrum Origin Otwock, Krzysztof Jacuński,
Prezes Origin Polska uroczyście podpisał deklarację wstąpienia firmy
w poczet członków Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. 
Podpisanie Deklaracji odbyło się w obecności przedstawicieli Stowarzyszenia - Pana Zbigniewa Tomczaka, Przewodniczącego Zarządu
i Pani Marty Glińskiej, Członka Zarządu. 
Misją Origin jest aktywna współpraca i wsparcie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia na rzecz osób chorych i opiekunów rodzinnych. 

Slide06
Na zdjęciu od lewej: Karol Bulenda, Zbigniew Tomczak, Marta Glińska, Krzysztof Jacuński