RADA PROGRAMOWA

ZADANIA RADY PROGRAMOWEJ

  • Rekomendowanie  kierunków działania ORIGIN Polska w oparciu o własne doświadczenie i aktualny stan wiedzy medycznej
  • Proponowanie i ewaluacja realizowanych  programów terapeutycznych
  • Ewaluacja standardów opieki i terapii prowadzonych  w ORIGIN Polska

UPRAWNIENIA RADY PROGRAMOWEJ

  • Członkowie Rady mogą prowadzić własne badania naukowe i wypracowywać rekomendacji na bazie obiektów ORIGIN Polska.

 

 

ZARZĄD I KLUCZOWA KADRA

STALI KONSULTANCI