Origin NoFoto 300x400

Agnieszka Walentynowicz

stały konsultant szkoleń dla opiekunów ORIGIN Polska

Menadżer oświaty  I  Dyrektorka Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie oraz Centrum Kształcenia ustawicznego Kadr Medycznych i Społecznych w Olsztynie  I  Koordynatorka wielu projektów na rzecz osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych w Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol" w Olsztynie  I  Wieloletnia współpracowniczka Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami łatwiej” w Olsztynie w zakresie szkolenia opiekunów nieformalnych i podnoszenia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi  I  Od 2013 r. stała współpracowniczka Origin Academy w zakresie przygotowywania i szkolenia kadry opiekuńczej   I  Współautorka wydanego w 2015 przy współpracy z Fundacją "Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku” poradnika dla niesamodzielnych seniorów oraz ich opiekunów