Origin Elzbieta Szwalkiewicz

dr Elżbieta Szwałkiewicz

członek Rady Programowej ORIGIN Polska, dyrektor ds. jakości opieki ORIGIN Polska, współautorka specjalistycznego programu opieki ORIGIN

Pielęgniarka  I  założycielka Polskiej Szkoły Opiekunów Medycznych w Olsztynie  I  do 2013 roku wieloletni Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych  I  przewodnicząca Związku Stowarzyszeń „Koalicja Na Pomoc Niesamodzielnym”  I  prezes Polskiego Stowarzyszenia Opiekunów „Z Nami Łatwiej”  I  stypendystka i członek międzynarodowej organizacji innowatorów społecznych Ashoka z siedzibą w Waszyngtonie  I  twórczyni autorskiego modelu kompleksowej opieki długoterminowej  I  autorka podręcznika pt. „Opiekun medyczny w praktyce”