Dariusz Wlodarek

dr hab. Dariusz Włodarek

członek Rady Programowej ORIGIN Polska, autor specjalistycznego programu żywienia ORIGIN

Kierownik Zakładu Dietetyki - Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - Katedra Dietetyki  SGGW w Warszawie  I  Autor publikacji i opracowań na temat dietoterapii, wpływu niewłaściwego odżywiania na rozwój schorzeń neurodegeneracyjnych, paradoksu metabolicznego w starości