Origin Jakub Swietlik

Jakub Świetlik

dyrektor finansowy

Absolwent studiów magisterskich oraz doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej  I  Analityk kredytowy z kwalifikacjami zawodowymi MEN i praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa  I  Przez kilka lat analityk rządowy w zakresie wspierania i finansowania przedsiębiorczości i inwestycji  I  Brał udział m.in. w tworzeniu ram prawnych Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz w pozyskiwaniu finansowania ze środków publicznych i prywatnych na duże projekty inwestycyjne  I  Uczestniczył w projektowaniu i wdrażaniu programów operacyjnych perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020