Origin Malgorzata Durka

Małgorzata Durka

dyrektor medyczny i szef kadr, współautorka specjalistycznego programu opieki ORIGIN oraz autorka specjalistycznych programów terapii ORIGIN

Doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  I  Pielęgniarka  I  Wykładowca w Zakładzie Pielęgniarstwa Nefrologicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  I  Członek licznych organizacji międzynarodowych, kół i towarzystw, m. in. Międzynarodowej Rady Pielęgniarek, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  I  Autorka licznych wykładów i publikacji oraz członek zespołu i współautor ds. Rekomendacji dla pielęgniarek przy NIPiP  I  Szefowa projektu ds. Badań Klinicznych. Trener Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej INCP®. Wykładowca w Origin Academy  I  Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001- 20