Origin Barbara Bien

prof. dr hab. med. Barbara Bień

członek Rady Programowej ORIGIN Polska

Konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii  I  Kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  I  Autorka szeregu publikacji i opracowań na temat pomyślnego starzenia i jego uwarunkowań, starczej niesprawności i potrzeby holistycznej opieki  I  Członek Rady Programowej i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku