Origin Tadeusz Parnowski

prof. dr hab. Tadeusz Parnowski

członek Rady Programowej ORIGIN Polska, autor specjalistycznego programu opieki ORIGIN MemoryCare

Wybitny specjalista w zakresie psychogeriatrii, ekspert z zakresu diagnostyki i leczenia zaburzeń afektywnych oraz problemów wieku podeszłego takich jak depresje, psychozy I otępienia  I  Doświadczenia zawodowe zdobywał w placówkach polskich i zagranicznych m.in. w szpitalach psychiatrycznych w Szwecji i na Malcie  I  Wieloletni kierownik II Kliniki Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie  I  Członek Polskiej Akademii Nauk  I  Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego  I  Prezes Polskiego Towarzystwa Psychogeriatrycznego  I  Członek Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego oraz Alzheimer Europe, International Psychogeriatric Association  I  Laureat nagrody Fundacji Australijskiej POL-KUL za działania na rzecz osób z chorobą Alzheimera  I  Autor fachowych opracowań i praktycznych poradników, m.in znanej książki "Choroba Alzheimera"