strzykawka2

Badania Laboratoryjne

Bardzo szeroki wybór badań laboratoryjnych, dostępnych również bez skierowania od lekarza.  
Pobieranie krwi w bezpiecznym systemie zamkniętym. 
Wyniki badań podstawowych w tym samym dniu.  
Dostęp do wyników on-line.