Psycholog ORIGIN ico3

Neurologopeda

Mgr KATARZYNA ZARAŚ
GODZINY PRZYJĘĆ: poniedziałki i środy w godz. 14-19
Diagnozowanie i terapia zaburzeń o podłożu neurologicznym:
- językowych (afazja) 
- mowy (dyzartria, apraksja nowy, jąkanie neurogenne i in.)
- głosu
- połykania (dysfagia)