Geriatra ORIGIN ico2

Geriatra

Dr KATARZYNA BROCZEK
GODZINY PRZYJĘĆ: sobota w godz. 11-14
Całościowa ocena geriatryczna określająca stan zdrowia i poziom funkcjonowania. 
Wskazanie sposobu postępowanie optymalizującego leczenie.