Geriatra ORIGIN ico

Geriatra

Przeprowadzi całościową ocenę geriatryczną określającą stan zdrowia i poziom funkcjonowania oraz zaleci postępowanie mające na celu optymalizację leczenia.