Psychiatria ORIGIN ico

Psychiatra

INFORMACJA ZOSTANIE ZAMIESZCZONA W NAJBLIŻSZYM CZASIE
Rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby na podstawie zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Wytyczne postępowania mającego na celu złagodzenie zaburzeń osobowości, postrzegania rzeczywistości, rytmu dobowego, zaburzeń lękowych oraz stanów agresji.