Psychiatria ORIGIN ico

Psychiatra

Konsultacja obejmuje rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby na podstawie występujących stanów psychicznych, zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Psychiatra wskaże drogi postępowania w celu złagodzenia zaburzeń osobowości, zaburzeń postrzegania rzeczywistości, zaburzeń rytmu dobowego, zaburzeń lękowych, stanów agresji.