Psychiatria ORIGIN ico

Psychiatra

Dr HALINA ROGIEWICZ-JANKOWSKA
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek w godz.12-14 i czwartek w godz. 17-19

Rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby na podstawie zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Wytyczne postępowania mającego na celu złagodzenie zaburzeń osobowości, postrzegania rzeczywistości, rytmu dobowego, zaburzeń lękowych oraz stanów agresji.