rehabilitacja cienka3

Rehabilitacja

Dr BEATA BOROWSKA-BARANEK
GODZINY PRZYJĘĆ: wtorek w godz. 15-19
Przywracanie sprawności fizycznej i/lub psychicznej. 
Ocena układu ruchu, leczenie bólu, planowanie rehabilitacji.