PIERWSZA PREZENTACJA CENTRUM ORIGIN Otwock ZAPOWIEDZIĄ RYCHŁEGO PRZYJMOWANIA PACJENTÓW DEMENCYJNYCH i KLIENTÓW NA REHABILITACJE NEUROLOGICZNE

Firma Origin Polska w dniu 22 listopada 2018 r. zaprezentowała po raz pierwszy wnętrza Centrum Origin Otwock, które stanie się modelowym i najnowocześniejszym w Polsce obiektem prywatnej opieki demencyjnej w ramach autorskiego programu Origin MemoryCare i rehabilitacji neurologicznej w ramach programu Origin NeuroCare. Centrum oferuje łącznie ok.160 miejsc, w tym 128 stacjonarnych i ponad 30 ambulatoryjnych.
Podczas Dnia Otwartego wśród zaproszonych gości byli inwestorzy prywatni, partnerzy biznesowi, współpracownicy oraz liczni sympatycy, oczekujący entuzjastycznie na wprowadzenie na polskim rynku nowego, wyższego standardu usług senioralnych i rehabilitacyjnych.

Na zaproszenie Origin Polska w Dniu Otwartym uczestniczył Neil Prashad – założyciel Origin Active Lifestyle Communities, rozwijający z pasją od blisko 30 lat ideę holistycznego wspomagania szc zęśliwego życia seniorów w Kanadzie. 
Krzysztof Jacuński – prezes i współzałożyciel Origin Polska oraz Karol Bulenda - prezes Origin Otwock 1 S.K.A. zapoznali gości z kierunkiem działań i planami rozwoju Origin w aspekcie tendencji demograficznych oraz stosowanych na świecie, sprawdzonych rozwiązań w branży senioralnej. Po omówieniu istoty programów MemoryCare i NeuroCare zaprezentowany został nowy projekt Origin ReVital, mający na celu kompleksową aktywizację, połączoną z szeregiem zabiegów zdrowotnych i zajęć indywidualnych. Jego adresatami są wszystkie grupy wiekowe, w szczególności osoby pragnące świadomie i pod fachowym nadzorem zadbać o swoje zdrowie i sprawność, o ich poprawę i utrzymanie na dobrym poziomie przez długie lata. Program ten będzie dostępny w Centrum Origin Otwock oraz w następnych obiektach Origin, a także w sieci placówek afiliowanych. Artur Rola, prezes firmy doradztwa inwestycyjnego Pride, przedstawił korzystny dla obecnych inwestorów preferencyjny plan właścicielski oraz nowe perspektywy inwestycyjne, w powiązaniu z wkraczającym w fazę realizacji Centrum Origin Kraków oraz projektem budowy Serwisowanych Mieszkań Senioralnych w atrakcyjnych lokalizacjach.


Chociaż prace wykończeniowe w Centrum Origin Otwock wciąż trwają, blisko 90 gości uczestniczących w Dniu Otwartym zwiedziło obiekt i było pod wrażeniem zastosowanych rozwiązań architektury terapeutycznej, koncepcji funkcjonalnej, jakości wykończenia oraz aranżacji, w tym zastosowania powierzchni wspólnych, a także powierzchni sensorycznych poza salami terapeutycznymi. Ogromne zaskoczenie i podziw wzbudził niespotykany dotąd w Polsce sprzęt rehabilitacyjny, w tym urządzenia robotyczne wiodących światowych marek. Ten super nowoczesny zestaw urządzeń w połączeniu z niezwykle starannie dobranym i przeszkolonym personelem jest odpowiedzią Origin Polska na rosnące zapotrzebowanie na wysokospecjalistyczną rehabilitację odtworzeniową po udarach i urazach oraz rehabilitację zachowawczą. Prezentacja robotów i urządzeń oraz możliwości rehabilitacyjnych Centrum Origin Otwock prowadzona była przez pracowników firmy BTL Polska, przy udziale Arika Avni z izraelskiej firmy Motorika oraz przez przedstawicieli firmy Kravter. Potwierdzeniem zapotrzebowania na innowacyjne, nowoczesne metody rehabilitacji zaprojektowane przez specjalistów Origin na skalę nie tylko krajową ale także globalną, są zapytania i rezerwacje pobytów dla pacjentów z Emiratów Arabskich, Wielkiej Brytanii, Kanady i USA, w tym również ze środowisk polonijnych.

Origin Polska zapowiada kolejne terminy dni otwartych dla lekarzy, fizjoterapeutów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz dla pacjentów i ich rodzin. Dla zainteresowanych dostępna jest infolinia +48 797 606 112 oraz email: info@originpolska.com

Grupa Origin:
Origin Polska sp. z o.o. – powstała w 2014 r. jest sieciowym operator obiektów opieki długoterminowej, w oparciu o know-how kanadyjskiej Origin Active Lifestyle Communities.
Origin Otwock 1 sp. z o.o. S.K.A. – powstała w 2016 r. jako spółka celowa, realizująca inwestycję Centrum Origin Otwock.
Origin Investments sp. z o.o. – powstała w 2018 r. prowadzi działalność polegającą na inwestowaniu w nieruchomości oraz projekty nieruchomościowe, w szczególności związane z rynkiem opieki długoterminowej i mieszkań serwisowanych oraz rynkiem usług rehabilitacyjnych dla wszystkich grup wiekowych. Obiekty pozyskiwane przez Origin Investments są zarządzane i prowadzone przez Origin Polska.

Osoba do kontaktu: Karol Bulenda, kbulenda@originpolska.com tel. +48 502 505 200