Poradnie

PORADNIE SPECJALISTYCZNE ORIGIN

W CENTRUM ORIGIN w Otwocku czynne są następujące ogólnodostępne poradnie specjalistyczne:
Poradnia Neurologiczna, Poradnia Ortopedyczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia Psychogeriatryczna, Poradnia Psychiatryczna (demencja), Poradnia Neuropsychologiczna, Poradnia Neurologopedyczna oraz jedyne w Polsce,  Poradnia Pielęgniarska i Poradnia Terapii Zajęciowej i Aktywizacji.

W sprawie umówienia konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny:
Recepcja:  22 102 60 80
Infolinia:   +48 799 606 112

 

KONSULTACJI UDZIELAJĄ: 


Rehabilitacja

Dr BEATA BOROWSKA-BARANEK
GODZINY PRZYJĘĆ: wtorek w godz. 15-19
Przywracanie sprawności fizycznej i/lub psychicznej. 
Ocena układu ruchu, leczenie bólu, planowanie rehabilitacji.

Psychiatra

Dr HALINA ROGIEWICZ-JANKOWSKA
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek w godz.12-14 i czwartek w godz. 17-19

Rozpoznanie stopnia zaawansowania choroby na podstawie zachowań oraz problemów jakie sprawia chory. Wytyczne postępowania mającego na celu złagodzenie zaburzeń osobowości, postrzegania rzeczywistości, rytmu dobowego, zaburzeń lękowych oraz stanów agresji.

Ortopeda

Dr RYSZARD KIERASIŃSKI
GODZINY PRZYJĘĆ:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8-12
Diagnozowanie i leczenie chorób, zmian pourazowych, chorób zwyrodnieniowych w obrębie narządu ruchu - szkieletu, stawów, mięśni, więzadeł.

Neuropsycholog

Mgr ELŻBIETA WŁODARSKA
GODZINY PRZYJĘĆ: wtorki i czwartki w godz. 9-16
Diagnoza oznak otępienia, nawet we wczesnej fazie choroby, umożliwiająca szukanie rozwiązań poprawiających komunikację z chorym i ułatwiających sprawowanie nad nim opieki.
Konsultacja przydatna dla sprawujących opiekę nad osobami z demencją.

Neurologopeda

Mgr KATARZYNA ZARAŚ
GODZINY PRZYJĘĆ: poniedziałki i środy w godz. 14-19
Diagnozowanie i terapia zaburzeń o podłożu neurologicznym:
- językowych (afazja) 
- mowy (dyzartria, apraksja nowy, jąkanie neurogenne i in.)
- głosu
- połykania (dysfagia) 

Neurolog

Dr DARIUSZ BEDNARCZYK
GODZINY PRZYJĘĆ: poniedziałki i piątki w godz. 13-15
Ustalenie przyczyn zaburzeń pamięci oraz rzeczywistego stanu chorobowego.
Wskazanie postępowania poprawiającego funkcje poznawcze oraz łagodzącego skutki problemów neurologicznych.

Kardiolog, Internista

Dr PIOTR SZMAUS
GODZINY PRZYJĘĆ: środa i piątek w godz. 17-19
Diagnozowanie i leczenie schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego.
Diagnozowanie schorzeń innych narządów wewnętrznych (wywiad internistyczny).
Skierowania na badania specjalistyczne, konsultacje, hospitalizacje.

Geriatra

Dr KATARZYNA BROCZEK
GODZINY PRZYJĘĆ: sobota w godz. 11-14
Całościowa ocena geriatryczna określająca stan zdrowia i poziom funkcjonowania. 
Wskazanie sposobu postępowanie optymalizującego leczenie.

Diagnostyka Choroby Alzheimera

Wykrywanie choroby Alzheimera za pomocą oznaczania biomarkerów i mutacji genetycznych - wkrótce więcej informacji.

Badania Laboratoryjne

Bardzo szeroki wybór badań laboratoryjnych, dostępnych również bez skierowania od lekarza.  
Pobieranie krwi w bezpiecznym systemie zamkniętym. 
Wyniki badań podstawowych w tym samym dniu.  
Dostęp do wyników on-line.

 

CENTRUM INFORMACJI I KONSULTACJI

 
W siedzibie ORIGIN Polska w Warszawie, ul. Hajoty 49, działa Centrum Informacji i Konsultacji, które zaprasza seniorów oraz rodziny i opiekunów osób dotkniętych demencją, w tym chorobą Alzheimera, do korzystania z oferty obejmującej konsultacje, wykłady i grupy wsparcia.  


KONSULTACJE

W ramach konsultacji:

 • Dowiedz się jak właściwie opiekować się osobą dotkniętą chorobą neurodegeneracyjną mózgu.
 • Zyskaj skuteczną pomoc specjalistów, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby.
 • Dowiedz się jak zabezpieczyć chorego i bliskich od strony prawnej.
  Konsultacja dotyczy prawnych skutków braku świadomości, ubezwłasnowolnienia, dokonywania czynności prawnych, zawierania umów, relacji rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, dziedziczenia, rozporządzania nieruchomością, uprawnień konsumenckich. We współpracy z analitykiem finansowym udzielona może być również porada dotycząca zorganizowania finansowania opieki.
 • Konsultacja pielęgniarska może odbywać się w środowisku domowym osoby chorej.
 • Konsultacje są odpłatne.

 

WYKŁADY I SZKOLENIA

Podczas wykładów i szkoleń omawiane są zagadnienia dotyczące:

 • Procesu starzenia w kontekście niepokojącego trendu demograficznego.
 • Architektury terapeutycznej oraz przystosowania przestrzeni życiowej do potrzeb osób starszych/chorych.
 • Problemów zdrowotnych XXI w.
 • Profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki upadkowej.
 • Właściwej pielęgnacji osoby starszej i chorej.
 • Żywienia osób starszych i chorych w celu stosowania prawidłowej, zbilansowanej diety.

Osoby poszukujące rzetelnych informacji zapraszamy do korzystania z wiedzy współpracujących z nami specjalistów.

 

GRUPY WSPARCIA

Jeśli sprawujecie Państwo opiekę nad osobą dotkniętą demencją, w tym chorobą Alzheimera i czujecie, że to wyzwanie przerasta Wasze siły, że życie przestaje należeć do Was, a empatię i wyrozumiałość zaczynają zastępować uczucia zniecierpliwienia i złości do osoby chorej, skorzystajcie z naszej pomocy.

 • W trakcie spotkań można zapoznać się ze stworzoną przez Naomi Feil metodą terapii, znaną w Polsce jako walidacja gerontologiczna. Wskazuje ona jak wejść w świat osoby chorej, jak towarzyszyć i pomagać jej w codziennym zmaganiu się z chorobą.
 • O terminach kolejnych spotkań wkrótce poinformujemy.