MemoryCare icon 20180720

ORIGIN MemoryCare - program kompleksowej pomocy w demencji spowodowanej chorobą Alzheimera i innymi chorobami mózgu. 
Program oferowany jest w CENTRUM ORIGIN OTWOCK.

Celem opieki i terapii jest spowolnienie postępowania choroby, utrzymanie właściwego stanu emocjonalnego chorej osoby poprzez ograniczenie tzw. trudnych zachowań i zapewnienie jej jak najlepszego samopoczucia.
Nasi opiekunowie, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci i lekarze stosują najwyżej w świecie oceniane metody postępowania z chorymi. W myśl zasad walidacji gerontologicznej, niosą pomoc osobie chorej w zakresie w jakim jest to konieczne, bez zmuszania i wyręczania, asystując choremu w sytuacjach gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy i orientacji.
Stymulowanie funkcji poznawczych i aktywizowanie do udziału we wszystkich formach terapii odbywa się w ciągu całego dnia, przez cały tydzień - także w niedzielę.

TERAPIA RUCHOWA - systematyczne ćwiczenia usprawniające funkcje motoryczne, zapobiegające upadkom, ćwiczenia kardio, klasyczna fizjoterapia usprawniająca stawy i kręgosłup, poprawiająca siłę mięśni, a także masaże i zabiegi fizykalne.

TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA I NEUROLOGOPEDYCZNA - trening pamięci i zdolności poznawczych oraz koncentracji uwagi, w tym komputerowa rehabilitacja motoryczna i kognitywna. Zajęcia mają charakter indywidualny. Podczas ich trwania realizowane są ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałające regresowi w posługiwaniu się mową, aby Pacjenci możliwie najdłużej mogli porozumiewać się z otoczeniem.

TERAPIA ZAJĘCIOWA - codzienne zajęcia aktywizujące, w tym trening koordynacji wzrokowo-przestrzennej, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych. Dzięki doświadczeniu, kreatywności i pasji naszych terapeutów jest ona bardzo urozmaicona.  

TERAPIA SENSORYCZNA - prowadzona w sali doświadczania świata, Snoezelen. Gra świateł i barw, muzyka i wrażenia zapachowe niezmiennie zadziwiają i pobudzają zmysły Pacjentów. W tej przestrzeni terapeuci budują i rozwijają indywidualne relacje z Pacjentem, zyskując ich zaufanie i akceptację.

SPECJALISTYCZNE PROGRAMY ORIGIN MemoryCare:


POBYT DIAGNOSTYCZNY
MC-DGN

 • Czas trwania – 7 dni
 • Określenie stopnia zaawansowania choroby
 • Ocena stanu psychicznego, logopedyczna i stanu odżywienia
 • Całościowa ocena geriatryczna, neuropsychologiczna ocena funkcji poznawczych oraz ocena stanu funkcjonalnego w specjalnie zaprojektowanym mieszkaniu treningowym 
 • Kompleksowy raport diagnostyczny wraz z zaleceniami prawidłowej opieki, przygotowany przez konsylium lekarzy specjalistów Origin, który ma za zadanie, między innymi, pomóc rodzinie osoby chorej w podjęciu decyzji dotyczącej kontynuacji opieki domowej. W przypadku jej kontynuacji zaleca się korzystanie z programu MC-DGN co najmniej dwa razy w roku lub gdy nastąpi widoczne pogorszenie stanu funkcjonalnego bądź psychicznego osoby chorej
 • 6-miesięczne bezpłatne konsultacje telefoniczne ze specjalistami w Przychodni CENTRUM ORIGIN OTWOCK
 • Wykonanie badań laboratoryjnych, neuroobrazowych i dodatkowych w zależności od potrzeb
 • Możliwość korzystania z odpłatnego programu wytchnieniowego bez ponownej diagnostyki 

DEMENCJA - STADIUM LEKKO
I ŚREDNIOZAAWANSOWANE
MCL

 • Program przeznaczony dla chorych w lekkim i średniozaawansowanym stadium choroby – MMSE 11-23 pkt.
 • Klasyczna fizjoterapia - poprawianie ruchomości stawów, kręgosłupa
 • Indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem
 • Terapia neuropsychologiczna (trening funkcji poznawczych takich jak pamięć, uwaga, funkcje językowe i wzrokowo-przestrzenne)
 • Terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych, grupowe spacery oraz zajęcia w ogrodzie terapeutycznym, terapia sensoryczna w sali Snoezelen, terapia ruchowa: taniec, gimnastyka, ćwiczenia usprawniające, ćwiczenia sprawności wzrokowo-przestrzennej,  sylwoterapia
 • Seria terapii i zajęć indywidualnych mających na celu określenie stanu zdrowia oraz postępu choroby - w ostatni tydzień każdego miesiąca pobytu
 • Raport miesięczny przygotowywany przez zespół specjalistów, który udostępniany jest rodzinie osoby chorej - na życzenie

DEMENCJA - STADIUM ZAAWANSOWANE
MCH

 • Program dla chorych mobilnych lub na wózku w zaawansowanym stadium choroby  – MMSE poniżej 10 pkt. 
 • Zakres zajęć codziennych dopasowany do indywidualnych możliwości chorego
 • Zwiększona ilość godzin przeznaczonych na terapie indywidualne
 • Zintensyfikowany nadzór pielęgniarski i terapeutyczny
 • Codzienna walidacja gerontologiczna metodą Naomi Feil
 • Codzienna obserwacja ewaluacyjna prowadzona przez zespół specjalistów w ostatnim tygodniu każdego miesiąca
 • Raport miesięczny, który udostępniany jest rodzinie osoby chorej - na życzenie

OPIEKA PALIATYWNA
MCP

 • Program przeznaczony dla chorych leżących oraz w schyłkowym okresie życia
 • Codzienna bierna fizjoterapia
 • Stały monitoring
 • Intensywna opieka i asysta przy wszystkich czynnościach dnia codziennego
 • Opieka długoterminowa zapewniana przez zespół lekarzy i pielęgniarek
 • Terapia indywidualna prowadzona w pokoju terapii sensorycznej Snoezelen
 • Comiesięczna, tygodniowa ewaluacja stanu somatycznego i psychicznego - raport udostępniany jest rodzinie
 • Specjalny pokój hospicjum przystosowany do pobytu rodziny w ostatnich dniach życia chorego; możliwość noclegu członków rodziny – do dyspozycji w CENTRUM ORIGIN OTWOCK

ZAKWATEROWANIE

 • Wygodne 1- i 2-osobowe pokoje o domowej atmosferze
 • Dobrze oznakowane łazienki ułatwiające orientację nawet w nocy
 • Kontrastujące, dobrze widoczne i łatwe w użytkowaniu uchwyty
 • Możliwość przywiezienia części własnego umeblowania takiego jak ulubione krzesło, fotel, stolik czy elementy dekoracji
 • Umeblowanie w pokojach specjalnie zaprojektowane dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera, fronty i blaty z zaokrąglonymi narożnikami i zaoblonymi krawędziami dla bezpieczeństwa użytkowników, przeszklenia z bezpiecznego szkła akrylowego we frontach szaf i komód, pozwalające oglądać ich zawartość i dzięki temu ułatwiające codzienne funkcjonowanie użytkownikom z upośledzeniami poznawczymi i wzrokowymi
 • 5 posiłków dziennie przygotowywanych na miejscu, zgodnie z zaleceniami dietetyka
 • Możliwość przechowywania niewielkiej ilości swoich rzeczy w pomieszczeniu magazynowym na terenie obiektu