TERAPIA AFAZJI
NC AFAZJA

  • Wnikliwa diagnostyka
  • Indywidualna, codzienna praca z logopedą i/lub psychologiem
  • Indywidualna terapia psychologiczna systemem RehaCom
  • Grupowa terapia zajęciowa oraz ruchowa
  • Raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin