STREFA PACJENTA

CENNIKI CENTRUM ORIGIN OTWOCK
Origin MemoryCare pobyt długoterminowy
Origin MemoryCare diagnostyka
Origin NeuroCare pobyt długoterminowy
Origin NeuroCare programy specjalistyczne
Origin NeuroCare usługi ambulatoryjne

ANKIETA
Prosimy o wypełnienie zamieszczonej obok ankiety, na podstawie której specjaliści Centrum Origin Otwock wstępnie zakwalifikują pacjenta do specjalistycznego programu.

UWAGI
W miarę możliwości, prosimy o przesłanie kopii dokumentacji medycznej na adres email: info@originpolska.com - pozwoli to na lepszą ocenę stanu i potrzeb pacjenta.

Świadczenie usług medycznych przez Centrum Origin Otwock nie obejmuje kosztów leków i materiałów medycznych innych niż podstawowe, a także badań diagnostyczno-laboratoryjnych, konsultacji specjalistycznych wykonywanych poza Centrum oraz transportu medycznego.

 ARTYKUŁY