Program ORIGIN MemoryCare – Aktywne funkcjonowanie w grupie

Kompleksowy program ORIGIN MemoryCare ma na celu przejęcie opieki w domach Origin od opiekunów domowych. Profesjonalne podejście do pacjenta pozwala na spowolnienie postępowania choroby i zapewnienie osobie chorej dobrego samopoczucia. W większości przypadków sprzyja ono ograniczeniu trudnych zachowań, takich jak: podejrzliwość, obwinianie, wędrowanie, zamianę dnia z nocą czy agresja.

Program ORIGIN MemoryCare - Aktywne funkcjonowanie w grupie

Osiągnięcie tych rezultatów jest możliwe dzięki łączeniu przez doświadczony personel Centrum Origin Otwock, najwyżej ocenianych na świecie metod postępowania z chorymi. Należą do nich:

 • walidacja gerontologiczna Naomi Feil – podążanie za chorym i uczestniczenie w jego świecie, co wymaga udziału bardzo doświadczonych opiekunów 
 • model pielęgnowania Dorothei Orem – niesienie pomocy osobie chorej wyłącznie w sytuacji kiedy jest to absolutnie niezbędne, bez wyręczania jej
 • teoria pielęgnowania Virginii Hendreson – asystowania choremu w sytuacji, gdy brakuje mu sił, woli, wiedzy w dążeniu do odzyskiwania pełnej niezależności w najszybszym możliwie czasie. 
 • model opieki Hanny Chrzanowskiej – rozszerzenie działań pielęgniarskich na sferę duchową
 • metoda Mari Montessori – stymulacja funkcji poznawczych dla odzyskania sprawności w niektórych czynnościach życia codziennego, poprzez dostosowanie otoczenia, uwzględnienie indywidualnych potrzeb, także w kierunku rozwijania otwartości na relacje z innymi ludźmi.

Po przyjęciu pacjenta do CENTRUM ORIGIN Otwock, konsylium specjalistów ocenia stan pacjenta i wyznacza kierunki dalszego postępowania.

Oprócz troskliwej opieki, w ramach terapii pacjenci objęci są programem w skład którego wchodzi:

 • prewencja upadków 
 • klasyczna fizjoterapia – poprawiająca ruchomość stawów, kręgosłupa oraz siły mięśni  poprzez systematyczne ćwiczenia, masaże, zabiegi fizykalne oraz korzystanie z wysokospecjalistycznych urządzeń rehabilitacyjnych
 • indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem – ćwiczenia korygujące zaburzenia językowe oraz przeciwdziałające regresowi mowy, w celu jak najdłuższego podtrzymania umiejętności porozumiewania się z otoczeniem
 • terapia zajęciowa, w tym: terapia reminiscencyjna, trening pamięci i zdolności poznawczych, art-terapia, muzykoterapia, trening umiejętności podstawowych i złożonych, terapia sensoryczna w Sali Doświadczania Świata, terapia ruchem: tańcem, gimnastyką, ćwiczeniami usprawniającymi dłonie i palce, ćwiczeniami sprawności wzrokowo-przestrzennej.
 • trening pamięci, trening konkretnych umiejętności dnia codziennego, trening podtrzymujący orientację, pielęgnowanie wspomnień i tożsamości, tworzenie  poczucie poczucia bezpieczeństwa
 • grupowe spacery umożliwiające kontakt z naturą, bogactwo bodźców wzrokowych, słuchowych, węchowych, dotykowych.  pozytywnie oddziałujący na osoby zmagające się z napięciem i niepokojem związanymi z chorobą. Udział w pielęgnowaniem roślin w towarzystwie opiekunów, terapeutów oraz innych członków grupy często pozwala rozwinąć pasję ogrodniczą, umożliwiającą aktywne spędzanie większości czasu od wiosny do jesieni na świeżym powietrzu?

Aktywizowanie pacjentów trwa praktycznie przez cały dzień, przy czym w dużej mierze odbywa się grupowo. Wspólne wykonywanie zadań lub czynności wskazywanych przez terapeutów podtrzymuje  wiarę w swoje możliwości i wzmaga poczucie przynależności. Skupiona na pacjentach uwaga terapeutów, opiekunów i pielęgniarek wyraźnie niweluje wynikające z choroby zagubienie i niepokój,  niosąc korzyści rehabilitacyjne, zdrowotne i poprawiając jakość codziennego życia pacjenta.o