Program ORIGIN NeuroCare AFAZJA

Program rehabilitacyjny ORIGIN NeuroCare Afazja

Pojęcie afazji odnosi się do pewnej grupy objawów, wśród których dominują zaburzenia mowy, wywołanych uszkodzeniem mózgu – nie dotyczy żadnej konkretnej choroby. Pojawia się w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, niezależnie od czynnika, który je wywołuje. Statystycznie najczęściej Afazja następuje w wyniku urazu czaszkowo-mózgowego, udaru mózgu, procesu ekspansywnego, bądź procesu neurodegeneracyjnego prowadzącego do otępienia.

Utrata możliwości porozumienia się z otoczeniem, niezdolność do przekładania myśli na słowa, jest doświadczeniem traumatycznym. Nie podjęcie działań terapeutycznych prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. 

W specjalistycznych poradniach Centrum Origin Otwock dla osób z afazją dostępne są konsultacje z neuropsychologiem i neurologopedą, 
W ramach stacjonarnego Programu Origin NeuroCare Afazja oferujemy terapię z użyciem nowoczesnych metod komputerowych, prowadzoną pod kontrolą zespołu neurorehabilitacyjnego.

Program NeuroCare Afazja obejmuje:

  • Wnikliwą diagnostykę
  • Indywidualną, codzienna pracę z logopedą i/lub psychologiem
  • Indywidualną terapię psychologiczną systemem RehaCom
  • Grupową terapię zajęciową oraz ruchową
  • Raport podsumowujący interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Origin
ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska