Ambulatoryjna rehabilitacja neurologiczna
i ortopedyczna

W ośrodkach w Otwocku i Krakowie oferowana jest kompleksowa rehabilitacja w systemie ambulatoryjnym.
Indywidualny pakiet rehabilitacji może obejmować fizjoterapię funkcjonalną oraz zabiegi fizykoterapii z częstotliwością odpowiednią do możliwości fizycznych pacjenta.
Rehabilitacja ambulatoryjna odbywa się po wstępnej konsultacji fizjoterapeutycznej lub lekarskiej przeprowadzonej w ośrodku. Realizujemy zabiegi oraz specjalistyczne programy po udarze, urazie, operacji, amputacji oraz w schorzeniach neurologicznych, ortopedycznych, reumatologicznych i urologicznych.


Najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny

Oferta usług:

FIZJOTERAPIA FUNKCJONALNA

Program dziennej, kompleksowej rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej, prowadzonej przez doświadczony zespół fizjoterapeutów. Indywidualny dobór metod i zestawów ćwiczeń w celu eliminowania dysfunkcji aparatu ruchu pacjenta.

 

 
rehabiltacja neurologiczna i ortopedyczna Origin
Tlenoterapia hiperbaryczna Origin

TLENOTERAPIA HIPERBARYCZNA

1-osobowa komora hiperbaryczna najnowszej generacji, wykorzystująca tlenoterapię hiperbaryczną – nieinwazyjną metodę terapeutyczną, polegającą na dostarczeniu 100% tlenu pod zwiększonym ciśnieniem nawet do uśpionych komórek ciała, umożliwiającą ich dotlenienie, a co za tym idzie, spowolnienie procesu starzenia.

TERAPIA rTMS
w Centrum Origin Kraków

To najszerzej stosowana na świecie metoda stymulacji mózgu,  oparta na wykorzystaniu pola magnetycznego oraz zjawiska indukcji elektromagnetycznej do precyzyjnej neuromodulacji aktywności neuronalnej mózgu.
Aparat wytwarza krótkie impulsy magnetyczne o mocy porównywalnej z rezonansem magnetycznym, które bezboleśnie penetrują tkankę mózgową na głębokość około 3-4 cm, indukując w neuronach tzw. prąd depolaryzacyjny.
W ten sposób możemy pobudzać aktywność kory mózgowej w miejscu stymulowanym i na drodze modulacji transsynaptycznej wpływać na aktywność sąsiednich struktur mózgu. Wskazanie do wykorzystania metody rTMS nie zamykają się jedynie na leczeniu depresji.

rtms - mikropolaryzacja mógu - przezczaszkowa stymulacja magnetyczna

KRIOTERAPIA

 

KRIOSAUNA JUKA

1-osobowa komora kriogeniczna przeznaczona do przeprowadzania indywidualnych zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej, podczas których wzrasta krążenie krwi i limfy w organizmie. 

Przyspiesza to metabolizm oraz zwiększa tonus, dzięki czemu sprawniej się poruszamy. Temperatura podczas zabiegu: od -100 do -160  stopni Celsjusza.

KRIO SYSTEM KRIOSAN

krioterapia miejscowa

FIZYKOTERAPIA


FALA UDERZENIOWA

terapia przeciwbólowa i przeciwzapalna

SIS SUPER INDUKCYJNA STYMULACJA

stymulacja mięśni, mobilizacja stawów, przyspieszenie gojenia ran

POLE MAGNETYCZNE NISKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI

redukcja bólu i stanu zapalnego

LASER WYSOKOENERGETYCZNY

terapia  przeciwbólowa i przeciwzapalna

PNEUMATCZNY MASAŻ LIMFATYCZNY

terapia obrzęku limfatycznego

Previous slide
Next slide

HYDROTERAPIA

 

WANNA Z HYDROMASAŻEM 

regeneracja organizmu i rozluźnienie mięśni całego ciała

WIRÓWKA KOŃCZYN GÓRNYCH

rozluźnienie mięśni kończyn górnych

WIRÓWKA KOŃCZYN DOLNYCH

rozluźnienie mięśni kończyn dolnych

TERAPIA MULTISENSORYCZNA

W Sali prowadzone są zajęcia rewalidacyjne mają na celu stymulację polisensoryczną, pobudzanie zmysłów, wyzwalanie aktywności osób poddanych terapii, zwiększenie ich możliwości nawiązywania i utrzymywania kontaktu z opiekunem, a także sprzyjanie wyciszeniu emocjonalnemu, łagodzeniu stresów, relaksacji, odprężeniu, wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Staje się to możliwe dzięki różnorodnym, interaktywnym, stymulującym zmysły urządzeniom oraz szczególnej atmosferze panującej podczas terapii.

slide 6
_MG_4684

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

INDYWIDUALNE KONSULTACJE, TERAPIA, DIAGNOZA

W procesie diagnozowania, neuropsycholog określa trudności poznawcze i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego. Stara się dobrać odpowiednie formy postępowania terapeutycznego, obejmujące zarówno terapię neuropsychologiczną jak i działania w obrębie otoczenia chorego w zakresie sposobów komunikowania się z chorym, stopnia asystowania opiekunów w czynnościach codziennych, organizacji dnia oraz przestrzeni wokół chorego.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Diagnozowanie i terapia zaburzeń o podłożu neurologicznym:
językowych (afazja), mowy (dyzartria, apraksja mowy, jąkanie neurogenne i in.), głosu, połykania (dysfagia) oraz pomoc w innych problemach. 

Celem terapii jest rozbudowanie zasobu słownictwa, usprawnienie motoryki aparatu mowy, poprawa jakości funkcji językowej oraz wypracowanie alternatywnych zachowań w komunikowaniu się z otoczeniem. Terapia neurologopedyczna obejmuje między innymi ćwiczenia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej, pacjent pracuje nad pogłębieniem wdechu, wydłużeniem wydechu co przekłada się na artykulację i poprawę funkcji życiowych chorego.

 

Neurologopeda2

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska