Dołącz do zespołu Origin

Oferta współpracy dotyczy:
Centrum Origin Otwock

Jeśli Twoją pasją jest praca z ludźmi, którym chcesz pomagać w byciu aktywnym i sprawnym jak najdłużej, dołącz do naszego zespołu. Jako Pielęgniarka Oddziałowa będziesz przede wszystkim planować, organizować i koordynować pracę zespołu pielęgniarskiego i personelu pomocniczego. Sprawować funkcje administracyjne związane z działalnością Centrum, a także brać udział w bezpośredniej opiece nad pacjentami.

Dodatkowe zadania:

 • monitorowanie stanu zdrowia naszych pacjentów,
 • wykonywanie zlecenia lekarskie z należytą uwagą i starannością,
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjne i higieniczne,
 • nadzorować pracę opiekunów,
 • aktywizowanie naszych pacjentów do samodzielności,
 • dbanie o bezpieczeństwo i komfort naszych pacjentów.

Wymagane kwalifikacje dla pielęgniarek oddziałowych i zastępców pielęgniarek oddziałowych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Akt prawny stanowi, że należy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo + 1 rok pracy w szpitalu;
 • tytuł magistra w zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka + 1 rok pracy w szpitalu;
 • licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania + 3 lata pracy w szpitalu;
 • licencjat pielęgniarstwa i kurs kwalifikacyjny + 4 lata pracy w szpitalu;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki i specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, lub organizacji i zarządzania + 5 lat pracy w szpitalu;
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarki i kurs kwalifikacyjny + 7 lat pracy w szpitalu.

Dodatkowo oczekujemy:

 • wysokiej kultury osobistej
 • otwartości i komunikatywności
 • empatycznego podejścia do pacjenta
 • umiejętności pracy w zespole – dobrej organizacji pracy własnej

Zainteresowane osoby proszę o przesłanie C.V. na e-mail: rekrutacja@originpolska.com

Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 oraz art. 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
oraz  Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.).
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, że: Administratorem Danych Osobowych jest LNA Santé Origin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Puławska 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą tylko na potrzeby powyższej rekrutacji. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do wglądu, aktualizowania, poprawiania i usuwania swoich danych, a ich podanie Administratorowi jest dobrowolne.

Origin DNA

W pracy kierujemy się naszymi naczelnymi wartościami, które nazywamy Origin DNA.

Co nas wyróżnia

Profesjonalna kadra

Robotyczny sprzęt i nowatorskie metody rehabilitacji

Specjalistyczna terapia

Indywidualne podejście

Holistyczna opieka

Supernowoczesna architektura terapeutyczna

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska