Robot rehabilitacyjny ReoAmbulator – cel to stanąć na nogach!

Reedukacja chodu kluczowa w rehabilitacji neurologicznej i ortopedycznej

Robot rehabilitacyjny ReoAmbulator jest innowacyjnym robotem służącym do terapii chodu. Reedukacja chodu z jego wykorzystaniem łączy trening na bieżni w odciążeniu z zaawansowaną robotyką, umożliwiając i przyspieszając przywracanie umiejętności chodu, utrzymywanie równowagi oraz koordynację ruchową u pacjentów cierpiących z powodu zaburzeń neurologicznych i urazów ortopedycznych.
Dzięki połączeni innowacyjnej zrobotyzowanej platformy treningowej z inżynierią neurorehabilitacyjną, ReoAmbulator oferuje najbardziej zaawansowane rozwiązania w dziedzinie rehabilitacji. 

reedukacja chodu, ReoAmbulator w entrum Origin
reedukacja chodu - ReoAmbulator

ReoAmbulator w ośrodkach Origin w Krakowie i Otwocku

Reedukacja chodu z wykorzystaniem robotów stosowana jest na świecie na coraz większą skalę. Stabilna konstrukcja, system regulowanego odciążenia, ekran do realizacji interaktywnych ćwiczeń kończyn górnych pozwalają zastosować najnowocześniejszą metodykę reedukacji chodu, a także zoptymalizować kompleksową rehabilitację odpowiednio do możliwości i potrzeb pacjenta.
Robot zaopatrzony jest w precyzyjny wzorzec ruchu, stymulujący odtwarzanie właściwych sygnałów w mózgu pacjenta w trybie biernym i przy całkowitym odciążeniu. Programowanie przez fizjoterapeutę ruchu biernego w początkowej fazie terapii ma prowadzić do odzyskania przez pacjenta zdolności do pionizacji i świadomego inicjowania ruchu, jak też do wykonywania ruchów według prawidłowego wzorca, który pozwoli wyeliminować patologiczne kompensacje podczas wykonywania kroków. W kolejnym etapie rehabilitacji pacjent rozpoczyna terapię czynną, a jej przebieg i postępy monitorowane są dzięki biofeedbackowi.
Przed rozpoczęciem sesji rehabilitacyjnej wymagane jest przeprowadzenie 15-minutowego rozluźniającego masażu mięśniowo-powięziowego kończyn dolnych.

W Centrum Origin Otwock reedukacja chodu przy użyciu ReoAmbulatora dostępna jest również dla dzieci o wzroście powyżej 120 cm. 

Reedukacja chodu w Indywidualnym Programie Rehabilitacji pacjenta (IPR)

Po przyjęciu pacjenta do ośrodka w Krakowie lub Otwocku, interdyscyplinarny zespół specjalistów Origin, w którego skład wchodzą lekarze, fizjoterapeuci, neuropsycholog, neurologopeda i terapeuta zajęciowy, dokonuje oceny stanu funkcjonalnego oraz ustala Indywidualny Program Rehabilitacji (IPR) pacjenta.
Program ten określa, między innymi, ilość koniecznych sesji z użyciem robota oraz termin pierwszej sesji robotycznej. Precyzyjny wzorzec ruchu oraz możliwość programowania przez fizjoterapeutę parametrów ruchu biernego lub czynnego mają za zadanie przywrócenie pacjentowi zarówno zdolności do świadomego inicjowania ruchu, jak też do wykonywania ruchu według prawidłowego wzorca. Przejście z fazy terapii biernej do czynnej jest przełomowym momentem i osiągnięciem tak dla pacjenta jak i fizjoterapeuty – stanowi niezwykle silny bodziec, motywujący pacjenta do intensywniejszego zaangażowania w kontynuację rehabilitacji.

Jakie są korzyści reedukacji chodu z użyciem ReoAmbulatora?

• Zwiększenie skuteczności terapii poprzez możliwość indywidualnego dostosowania parametrów sesji, w tym długości chodu, modelu przenoszenia nóg, prędkości chodu, do indywidualnych potrzeb i możliwości
• Znaczne skrócenie czasu rehabilitacji dzięki  zwiększeniu efektywności wynikającej z powtarzalności ruchu oraz precyzji nieosiągalnej dla człowieka
• Zapobieganie rozwojowi i utrwalaniu nieprawidłowych kompensacji
• Poprawa krążenia
• Wzrost świadomości pacjenta, zrozumienia przez niego procesu rehabilitacji, zaangażowania oraz motywacji wynikających z połączenia wielozadaniowej platformy z modułem wirtualnej rzeczywistości
• Możliwość regulowania odciążenia pacjenta za pomocą systemu pasów, uprzęży i podnośnika oraz zrobotyzowanych nóg i stopniowego przenoszenia ciężaru z urządzenia na pacjenta
• Intensywna, kontrolowana oraz bezpieczna metoda reedukacji chodu
•  Dynamiczne podążanie za procesem rehabilitacji pacjenta w oparciu o dwa tryby działania robota:
   – tryb bierny ze zrobotyzowanymi nogami, które inicjują i prowadzą ruch
   – tryb aktywny, wykorzystywany w późniejszym etapie rehabilitacji, dający możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym obciążeniem przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa

Podstawowe właściwości robota ReoAmbulator

• Zautomatyzowany proces reedukacji chodu, równowagi i koordynacji dla dzieci i dorosłych
• System czujników, pasów i uprzęży zapewniający maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas sesji
• Możliwość stopniowania trudności
• 4 tryby terapii
• Moduł wirtualnej rzeczywistości
• Raportowanie postępów terapii
• Indywidualne dostosowanie parametrów terapii
• Naturalny wzorzec chodu
• Kolorowy ekran dotykowy terapeuty 22” oraz ekran główny 40”

 Zgłoszenia pacjentów na pobyty stacjonarne oraz zabiegi ambulatoryjne:

1. prosimy o wypełnienie ankiety NeuroCare
2. w miarę możliwości prosimy o przesłanie skanów posiadanej dokumentacji na adres
e-mail: info@originpolska.com

INFOLINIA +48 797 606 112