Sala Doświadczania Świata – SNOEZELEN

Pokój Snoezelen, w Polsce znany jako Sala Doświadczania Świata, jest wykorzystywany w pracy terapeutycznej z dziećmi, dorosłymi i osobami starszymi w różnych fazach demencji, z uszkodzeniami mózgu, chronicznymi bólami i innymi problemami zdrowotnymi. Z terapii korzystają także osoby zdrowe, najczęściej w celu relaksacji i odprężenia.

Terapia multisensoryczna Origin - sala Snoezelen
Sala Doświadczania Świata - SNOEZELEN

Czemu służy Sala Doświadczania Świata?

W Sali Doświadczania Świata prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, mające na celu stymulację polisensoryczną, pobudzanie zmysłów, wyzwalanie aktywności osób poddanych terapii, zwiększenie ich możliwości w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu z opiekunem, a także sprzyjanie wyciszeniu emocjonalnemu, łagodzeniu stresów, relaksacji, odprężeniu, wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa. Staje się to możliwe dzięki różnorodnym, interaktywnym, stymulującym zmysły urządzeniom oraz szczególnej atmosferze panującej podczas terapii.

Zastosowanie terapii różni się ze względu na:

 • czas trwania interwencji (długość sesji, liczba sesji, ciągłe zajęcia rekreacyjne)
 • planowanie (plan skoncentrowany na osobie, „bez planu”)
 • rodzaj realizacji (procedura grupowa albo indywidualna)
 • rodzaj pomieszczenia (odrębny pokój, pomieszczenie zintegrowane z salonem lub mobilne)

 

Wśród wielu form terapii zajęciowej, mającej na celu usprawnianie funkcjonowania pacjentów w Centrum Origin Otwock, realizowana jest terapia sensoryczna w pokoju Snozelen.

Centrum dysponuje pomieszczeniem wyposażonym w różnego rodzaju urządzenia stymulujące ludzkie zmysły (wzrok, słuch, dotyk, węch, smak) i dostarczające różnorodnych bodźców. Poprawia to koordynację wzrokowo-ruchową oraz orientację w przestrzeni, rozwija spostrzegawczość, usprawnia koncentrację na bodźcach słuchowych, aktywizuje zmysł dotyku i umożliwia zdobywanie doświadczeń zapachowych. Przestrzeń Sali pozwala również na stymulowanie zmysłu równowagi oraz doświadczanie aktywności wynikającej z ruchu. Terapia dobierana jest indywidualnie, zależnie od potrzeb.
Zmysły pobudzane są za pośrednictwem efektów świetlnych, kształtów, delikatnych wibracji, odpowiednio dobranych dźwięków i muzyki oraz aromaterapią.
Salę zaprojektowano tak, aby odpowiadała potrzebom i komfortowi naszych podopiecznych. Są miejsca do siedzenia, jest pufa, jest fotel. Osoby korzystające z terapii mogą wybierać, obserwować, kontrolować i badać bodźce wokół siebie. Celem jest zapewnienie osobom z demencją relaksu i poczucia bezpieczeństwa poprzez stymulację sensoryczną w przyjemnym otoczeniu, przy jednoczesnej aktywizacji pozostałych umiejętności. 

Wyposażenie Sali Doświadczania Świata w CENTRUM OPIEKI ORIGIN OTWOCK

 • Lampa do aromaterapii
 • Projektor tworzący na ścianie wyobrażalne obrazy, a często nawet pojedyncze zdjęcie takie jak chmury, morze lub kwiaty
 • Wyspa światłowodowa
 • Kurtyna ledowa
 • Kolumny wodne – ruchomy strumień pęcherzyków w oświetlonej rurce wody, która również daje wrażenie wibracji po dotknięciu
 • Prysznic świetlny
 • Elementy podwieszane
 • Maty
 • Siedzisko
 • Pomoce dydaktyczne


MECHANIZMY DZIAŁANIA

 • Eliminacja (remediacja) deprywacji – dostarczanie bodźców deficytowych i wyciszanie tych, których jest nadmiar
 • Środowisko wolne od wymagań – redukcja dezorientacji
  doświadczanie sztucznych bodźców nie wymaga uciążliwych czynności, a tym samym zmniejsza dezorientację
 • Zapobieganie wyuczonej bezradności – różne oferty bodźców
  Pacjenci z demencją mają niewielki wpływ na rodzaj i zakres stymulacji sensorycznej w końcowym etapie. Poprzez różne oferty bodźców w sali Snoezelen, spośród których ludzie mogą wybierać samookreślone, ta bezradność zostaje rozwiązana
 • Kontakt społeczny – wzmożony kontakt
  wzmożony kontakt społeczny z pacjentami i pracownikami
 • Poprawa jakości opieki


EFEKTY REGULARNEJ TERAPII SNOEZELEN PROWADZONEJ Z SENIORAMI CIERPIĄCYMI NA SCHORZENIA DEMENCYJNE

 • Odprężenie, relaksacja, uspokojenie
 • Aktywizacja, wzmożenie uwagi i zainteresowania najbliższym otoczeniem
 • Pozytywne zmiany w zachowaniu
 • Redukcja zachowań agresywnych
 • Zmniejszenie częstotliwości i stopnia stanów depresyjnych
 • Poprawa ogólnego stanu emocjonalnego
 • Poprawa chęci i zdolności do samoobsługi
 • Poprawa kompetencji komunikacyjnych
 • Chętniejsze poddawanie się zabiegom higieny i pielęgnacji jamy ustnej
 • Wytchnienie od komunikacji opartej głównie na kontakcie słownym


W PRZYPADKU OSÓB Z OTĘPIENIEM, TERAPIA WIELOZMYSŁOWA MOŻE

 • Wywierać pozytywny wpływ na nastrój osób z demencją – wzrost poziomu szczęścia, przyjemności i relaksu oraz zmniejszenie poczucia smutku, strachu i nudy
 • Zwiększyć zainteresowanie pacjentów otoczeniem
 • Zwiększyć odpowiednią komunikację
 • Urozmaicić sposoby stymulacji pacjenta
 • Zredukować występowanie zaburzeń społecznych


ZGŁASZANE KORZYŚCI TERAPII WIELOZMYSŁOWEJ

 • Spotęgowanie poczucia szczęścia, przyjemności i relaksu
 • Redukcja odczuwania smutku i strachu
 • Zwiększenie dbałości o środowisko
 • Zwiększenie właściwej komunikacji
 • Redukcja zaburzeń w zachowaniach
 • Poprawa morale personelu
 • Promowanie relaksacji u wzburzonych/niespokojnych pacjentów
 • Stymulacja niereagujących pacjentów
 • Redukcja zarejestrowanych poziomów bólu, depresji i niepełnosprawności (np. fizyczne, psychospołeczne, sen