Stacjonarna rehabilitacja po wypadku

Rehabilitacja po wypadku

Jak podają policyjne statystyki, w 2019r. doszło do ponad 30 288 wypadków drogowych, w których zostało rannych 35 477 tys. osób. Dodając do tego ponad 83 205  wypadków przy pracy, w których 9,7 % poszkodowanych doznało urazu głowy, 5,2%  kręgosłupa w odcinku szyjnym i grzbietowym, 43,8 % kończyn górnych, a 35,2 % kończyn dolnych można łatwo oszacować, dla jak dużej liczby poszkodowanych niezbędna jest rehabilitacja ortopedyczna po wypadku.
W ciągu pierwszego roku funkcjonowania Centrum Origin Otwock, blisko 30 % ogółu pacjentów stanowili pacjenci, dla których niezbędna była stacjonarna rehabilitacja po wypadku. Od października 2020 pacjenci po wypadkach trafają na rehabilitację również do Centrum Origin Kraków.

Stacjonarna rehabilitacja po wypadku
Stacjonarna rehabilitacja po wypadku - Centrum Origin Otwock

Od czego zacząć rehabilitację po wypadku?

Poważne obrażenia ciała po udzieleniu pierwszej pomocy przez oddział ratunkowy wymagają szczegółowego rozpoznania urazów i uszkodzeń narządów, przeprowadzenia zabiegu lub operacji. Zalecenia od czego zacząć rehabilitację po wypadku oraz dalsze postepowanie w okresie rekonwalescencji są zamieszczane w dokumentacji medycznej, którą pacjent otrzymuje z wypisem ze szpitala. Czasami jest możliwe rozpoczęcie rehabilitacji jeszcze na oddziale szpitalnym, jednak po tygodniu lub  dwóch pacjent jest wypisywany do domu. Ponieważ najczęściej potrzebna jest specjalistyczna, kosztowna i długotrwała rehabilitacja poszpitalna – ortopedyczna lub neurologiczna, istotną kwestią jest zabezpieczenie finansowania.

Rehabilitacja po wypadku – finansowanie

W poszukiwaniu możliwości finansowania ambulatoryjnej lub stacjonarnej rehabilitacji po wypadku najlepiej zacząć od ustalenia, kto jest winny, że doszło wypadku – co pozwala ocenić, czy może jesteśmy ofiarą zdarzenia. Jeśli do wypadek komunikacyjny spowodował kierowca innego pojazdu to ponosi on odpowiedzialność z tego tytułu, a tym samym w ramach obowiązkowego OC komunikacyjnego odpowiedzialność przechodzi na ubezpieczyciela. Z kolei jeśli do wypadku przy pracy doszło w okolicznościach niedopełnienia przez pracodawcę przepisów BHP, wówczas ponosi on odpowiedzialność na podstawie Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. Ustalenie strony odpowiedzialnej za wypadek pozwala na wystąpienie z roszczeniami finansowymi, wśród których poszkodowany ma prawo domagać się i otrzymać pokrycie  kosztów rehabilitacji. W sytuacji, kiedy stan poszkodowanego jest tak ciężki, że podczas stacjonarnego pobytu rehabilitacyjnego po wypadku w ośrodku potrzebna jest obecność osoby bliskiej lub opiekuna indywidualnego, to koszt pobytu takiej osoby również będzie obciążała sprawcę szkody.

Stacjonarna rehabilitacja po wypadku wymagającym operacji

Uszkodzenia narządu ruchu, powstające po wypadkach są wynikiem złamań kości oraz zwichnięcia stawów, naciągnięcia lub zerwania ścięgna oraz innych uszkodzeń układu kostno-stawowego i mięśniowego. Niestety często występuje wiele uszkodzeń w różnych obszarach ciała. Po zabiegu lub operacji polegającej np. na zespoleniu kości lub zszyciu ścięgien najczęściej potrzebne jest czasowe unieruchomienia, które w efekcie ogranicza zarówno pracę mięśni oraz ruchomość stawów. Rehabilitacja ortopedyczna ma na celu odbudowę mięśni, zwiększenie ruchomości stawów – docelowo do pełnego zakresu oraz wyeliminowanie bólu podczas ruchu.

Nowoczesna rehabilitacja pourazowa 
Warszawa – Otwock

Wczesna rehabilitacja pourazowa obejmuje skutecznie niwelujące ból metody fizykoterapii – zabiegi fizykalne takie jak:
– krioterapia miejscowa,
– magnetoterapia ze zmiennym polem magnetycznym niskiej częstotliwości,
– elektroterapia,
– laseroterapia nisko energetyczna

Dopiero po wygojeniu ran rozpoczyna się rehabilitacja pourazowa właściwa – dzięki której następuje odzyskiwanie funkcji motorycznych, odbudowa masy mięśniowej oraz poprawa elastyczności tkanek, funkcji stawów, ścięgien, więzadeł. Poprawa funkcjonalna stanu chorego ma także na celu pionizowanie pacjenta, przywrócenie utrzymywania równowagi lub/i dobór i posługiwanie się środkami zaopatrzenia ortopedycznego.
W Centrum Origin Otwock, w programach realizowanych w ramach stacjonarnej rehabilitacji po wypadku – zarówno ortopedycznej i neurologicznej, interdyscyplinarny zespół specjalistów rekomenduje do realizacji optymalne formy terapii dostosowanej do stanu pacjenta. Proces przebiega zazwyczaj dwutorowo. Indywidualne, intensywne ćwiczenia z fizjoterapeutą wzmacniające osłabione partie mięśniowe uzupełnione są o trening funkcji motorycznych z użyciem specjalistycznych robotów rehabilitacyjnych, w tym ReoAmbulatora do reedukacji chodu, ReoGo do reedukacji funkcji ręki, bieżni antygrawitacyjnej, schodów DST.